Assessit Leadership Simulator

– Den digitale ledersimulatoren er et innovativt digitalt verktøy, utviklet i samarbeid med Attensi, som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere på en kostnadseffektiv måte. Ved å bruke verktøyet til å trene på virkelighetsnære og konkrete problemstillinger, gjør at ledere er bedre rustet til å drive effektiv ledelse, forteller Lars Frydenlund, partner i Assessit.

– Vi har utviklet en simulator som gjør at ledere kan utvikle egne lederegenskaper, og trene seg på ulike situasjoner for å bli en bedre leder. De aller fleste har et positivt inntrykk av en simulator. Folk forstår viktigheten av å kunne trene på ting de bør bli bedre på, eller på ulike situasjoner – fordi oppgavene man skal utføre ofte er ganske komplekse og viktige, forteller Frydenlund.

Når vi ikke er godt forberedt på de ulike utfordringene vi møter, kan dette få veldig mange negative konsekvenser, for både lederen, medarbeiderne og ikke minst for virksomheten. 

– Ledere er rett og slett nødt til å trene kontinuerlig og løpende, for å kunne skape bedre effekt av eget lederskap. Gode ledere skaper resultater sier Frydenlund.

Ønsker du mer informasjon om Assessit Ledersimulator? Klikk her 

Hvordan morgendagens ledere kan lykkes

– Fremtidens ledelse handler veldig mye mer om å teste og prøve ut, enn å tro at man har alle de riktige svarene. Man kan ikke være overlegen på alle fremtidens scenarioer, sier Frydenlund.

Den digitale ledersimulatoren genererer mye data som kan gjøre at man kan måle effekten av det å drive med jevnlig og systematisk ledertrening.

For første gang kan vi vite og ikke bare synse. Det at spillsimulatoren genererer data som vi kan bruke for å skjønne hvordan det faktisk står til, er en stor mulighet.

– Vi kan bli bedre ledere ved å se på hvordan vi trener, finne ut hva man er gode på og hvor godt man løser oppgaver. Vi får et grunnlag for å vite hva vi må gjøre annerledes, noe som er veldig motiverende for videre trening og endring, forklarer Frydenlund.

Morsom trening og læring av feil

Anders Haugeli Halvorsen, leder forretningsutvikling og innovasjon hos Assessit forklarer:

– Det unike med Assessit Ledersimulator er at den spesifikke ledertreningen skjer i krysningen av spillteknologi og faglighet. Dette har vi jobbet med over 2 år på å optimalisere. I simulatoren får du både umiddelbar tilbakemelding og plass til refleksjon. Dette er like viktige ingredienser, sier Haugeli Halvorsen.

Ledersituasjoner har nødvendigvis ikke tydelige svar på hva som er rett og galt, men alle valg påvirker og gir reelle effekter.

– Dette har vi tatt høyde for med både realistiske situasjoner, presise tilbakemeldinger og litt humor. Vi jobber med både emosjoner og relasjoner, og det er lett å la seg engasjere og ville spille på nytt. På den måten høster ledere nye erfaringer, forteller Haugeli Halvorsen.

Assessit har så langt fått tilbakemeldinger om at ledere som trener i simulatoren opplever løsningen som morsom, realistisk og lærerik. - Dette er noe helt annet enn klassisk e-læring og klassiske kurs. Ved å tilføre opplevelses aspekter, underholdningselementer og gamification, bidrar dette til at ledertrening blir lystbetont og morsomt. Og hva skjer når noe er morsomt? Jo, da har får lyst til å bruke tiden sin til det, og det kan til og med bli morsomt å lære av sine feil, avslutter Halvorsen

Les mer om Assessit Ledersimulator her

Anders Haugeli Halvorsen
Leder Forretningsutvikling og Innovasjon
ahh@assessit.no 
+47 928 59 930

Lars Frydenlund
Partner og salgsansvarlig
lfr@assessit.no
+47 901 13 536