Virker det fristende å kombinere babygråt, gulp og nattevåk med noen timer på jobb? Delt foreldrepermisjon er absolutt en mulighet du kan vurdere.

Delvis permisjon tilsvarer det som tidligere het tidskonto, og gir småbarnsforeldre en mulighet til å kombinere gradert uttak av foreldrepenger, med deltidsarbeid.

I stedet for å være hjemme med barnet på heltid for så å gå ut i full jobb, kan du da velge å kombinere permisjon og arbeid.

- Det at begge foreldrene får et godt forhold til barnet, og det til dem, er svært viktig for hele familiedynamikken, forteller helsesøster, forfatter og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Nina Misvær.

nina misv_450x457.jpg

God balansegang mellom familieliv og yrkesliv

For Lars Blömacher (38) og hans familie, var valget enkelt. Han ville være hjemme sammen med sønnen Oliver Tobias (3), samtidig som han ikke ønsket å gå glipp av for mye på arbeidsplassen. Nå venter han og kona Ingrid Blömacher barn nummer to, og Lars vil da nok en gang gå for gradert foreldrepermisjon.

- Jeg gikk og velger nå igjen å gå for denne løsningen etter å ha blitt inspirert av noen andre i familien som hadde valgt denne ordningen. For meg var dette en optimal løsning, med tanke på at det bestandig vil skje endringer som kan påvirke arbeidsrutinene, som jeg ikke ville ha fått med meg dersom jeg hadde gått for full permisjon, forteller han.

Han valgte en løsning hvor han jobbet tre fulle dager i uken, og tok permisjon de resterende dagene.

- Jeg jobbet som regel mandag, tirsdag og onsdag, men kunne være fleksibel dersom det oppstod spesielle omstendigheter som for eksempel fagrelaterte områdemøter og lignende. Jeg hadde da permisjon torsdager og fredager, noe som gav meg en fire dagers langhelg. Slik hadde jeg en god balansegang mellom yrkesliv og familieliv, forteller Blömacher. 

Noen utfordringer

Han forteller at han stort sett kun har opplevd positivitet med denne løsningen.

- Det var en god likevekt for meg som småbarnspappa i forhold til familie- og yrkesliv, uten at det var til ulempe for noen av delene. Negative ting har jeg ikke opplevd så langt, men det kan selvfølgelig bli en utfordring i begynnelsen, dersom barnet sliter med våkne netter og jeg må på jobb tidlig dagen etter, nevner han.

Han forteller at han på samme tid hadde mulighet til å flytte den største ferietiden inn i de første ukene etter fødselen, og at det har vært til stor hjelp.

- I mitt tilfelle fikk jeg også automatisk to ukers velferdspermisjon etter fødselen, før jeg deretter flyttet noen av ferieukene mine inn i perioden frem til jeg fikk innvilget den graderte permisjonen. Det vil jeg råde andre til å gjøre dersom de har muligheten, ettersom de første ukene etter fødsel kan bli de vanskeligste med tanke på våkne netter, råder Blömacher.

Har du rett på delvis permisjon?

Arbeidstakere som har rett til fødsels- eller adopsjonspenger, har i utgangspunktet rett til delvis permisjon, opplyser Arbeidsmiljøloven.

- Dersom man har flere arbeidsgivere, gjelder retten til delvis permisjon bare i forhold til hovedarbeidsgiveren, opplyser Arbeidstilsynet.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, må du kontakte NAV for å finne ut hvilke rettigheter du har i ditt enkelt tilfelle.

Lavere beløp - men over lengre tid

Dersom du velger å benytte deg av delvis foreldrepermisjon, vil permisjonstiden bli lenger enn dersom du valgte permisjon på fulltid. Beløpet du får utdelt per dag vil da bli lavere, men løper over en lengre periode.

Totalsummen blir den samme enten du velger delvis eller vanlig permisjon.

- Delvis permisjon kan avtales for maksimum tre år, opplyser Arbeidstilsynet.

Slik søker du:

Arbeidsmiljøloven forteller på sine nettsider at dersom du ønsker delvis permisjon, skal du varsle arbeidsgiveren snarest mulig og senest:

 • En uke i forveien ved fravær utover to uker
 • Fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker
 • Tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå skriftlig avtale. Avtalen skal inneholde opplysninger om:

 • Hvor lenge perioden med delvis permisjon skal vare
 • Graden av delvis permisjon
 • Hvordan permisjonen skal gjennomføres (kortere daglig arbeidstid, færre arbeidsdager per uke, eller lignende)

Når arbeidsgiver og arbeidstaker har undertegnet avtalen, må de i fellesskap fylle ut blanketten «Krav om tidskonto». Denne sendes til NAV i den kommunen du som arbeidstaker bor. Blanketten «Krav om fødselspenger/adopsjonspenger/engangsstønad» må også fylles ut. 

Uenigheter?

Arbeidsmiljøloven opplyser at arbeidstakers ønske om hvordan delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre det fører til vesentlige ulemper for virksomheten.

Dette kan for eksempel være at delvis permisjon vil skape store problemer for organiseringen av arbeidet eller om delvis permisjon vil innebære en urimelig økonomisk belastning for virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden, og må bevise at delvis permisjon vil føre til vesentlige ulemper. Det betyr at arbeidsgiver må dokumentere at delvis permisjon vanskelig lar seg gjennomføre i virksomheten.

- Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om bruk av delvis permisjon, kan tvisten bringes inn for en egen tvisteløsningsnemd, opplyser Arbeidstilsynet.

5 gode tips - slik blir permisjonen en suksess:

 • Ta livet litt med ro. Det er ikke noe poeng i å hele tiden skulle «finne på» så fryktelig mye. Ofte skaper det mer stress enn kos.
 • La barnet være med på husarbeidet! Slå to fluer i en smekk; den som er hjemme i permisjon, tar også husarbeidet - sammen med barnet. Små barn helt fra spedbarnsalder av elsker når det skjer noe rundt dem, og når de blir eldre kan de også «hjelpe til» med oppgaver som å leke med rent tøy fra tørketrommelen, eller å se på at mor eller far lager middag.
 • La måltider være kos. Hvem har sagt at vi må spise middag klokken 17.00? Dersom den forelderen som er på jobb den dagen ikke kommer hjem før senere, er det ingenting i veien for at dere som er hjemme spiser noe lett, for så å prioritere middagsmåltidet som en samlet familie.
 • Legg bort telefonen. Teknologien tar altfor mye av tiden vår. Der barnet ditt ivrig peker og sier «se der, se der!» og du har ansiktet klistret til en duppedings, går du glipp av verdifulle minutter.
 • La barnets hviler være dine hviler. En «regel» om at barnets blunder og kveldstiden skal være din tid til å slappe av og hente deg inn igjen, kan være lurt.

TEKST: LIZBETH OSNES