I hvert nummer av magasinet LederNytt presenteres nyttige, lærerike og inspirerende artikler som omhandler ulike problemstillinger en leder møter i hverdagen. LederNytt er for deg som ønsker å bli en bedre leder!

Vårt mål er å tilføre ledere kunnskap, inspirasjon og læring for å utøve et bedre lederskap. Dette gjør vi gjennom vårt nettsted www.ledernytt.no samt  magasinet LederNytt (print + digitalt).  

Gjennom fagpresseundersøkelsen kan vi dokumentere meget gode kvalitative og positive tilbakemeldinger fra våre lesere. LederNytt ble kåret best i 64 områder når det gjelder avgjørende beslutningsmyndighet på innkjøp blant våre lesere. 
For deg som annonsør kan vi tilby en kanal hvor ditt budskap får bedre oppmerksomhet rundt ditt budskap, lengre levetid og bedre respons på dine annonser. I følge MMI gjelder dette spesielt nisjemagasiner og fagblader. Dette begrunnes med at leserne er i annen modus enn når de leser dagsaviser.

Se vår medieplan her!