iProsess har spesialisert seg på lederutvikling via webinar. Distribuerte organisasjoner med ledere på ulike geografiske lokasjoner kan nå utvikle sine ledere uten å bruke tid og penger på å ta de ut av driften. Høvdingen trener lederne til å håndtere den menneskelige faktoren i lederskapet på en klok måte. En høvding forteller historier som gir medarbeiderne konstruktive perspektiver og leder først og fremst gjennom relasjonsmakten. Siden kurset er online får du også god trening i å utøve fjernledelse. Deltakerne jobber med praktiske oppgaver mellom samlingene og øker dermed bedriftens verdiskaping umiddelbart etter første webinar. Ved å samarbeide med iProsess blir bedriften smidigere og styrker konkurransekraften.

Hver gruppe møtes online hver 14 dag. Deltakerne får opsjon på individuelle samtaler med seniorrådgiver fra iProsess i programperioden. Programmet starter med en samtale med nærmeste leder og deltakeren hvor vi definerer tydelige mål for hver deltaker.

Kull 10 2018 

Webinar (2 timer)      den 4 april fra   kl.09.00 – 11.00:      Lederrolle og lederstil
Webinar (2 timer)      den 18 april fra kl.09.00 – 11.00:      Hemmeligheten bak naturlig autoritet
Webinar (2 timer)      den 2 mai fra   kl.09.00 – 11.00:      Motivasjon og arbeidsglede
Webinar (2 timer)      den 16 mai fra kl.09.00 – 11.00:      Avgjørende samtaler

Høvdingen er et eksklusivt program og antall deltakere er begrenset slik at vi sikrer tett oppfølging og høy kvalitet på både webinar og ledersamtaler mellom samlingene. Pris pr. deltaker for 4 webinar er kr. 4 900,- For mer informasjon og påmelding eller send en epost til post@iprosess.no

Om foredragsholdere

BILDE TOR_NY.jpg

Tor Berntsen er organisasjonspedagog og har 15 års erfaring med lederutvikling og rådgivning. Tor er spesielt opptatt av hvordan vi gjennomfører strategiske endringsprosesser i hverdagen og hvordan vi på en praktisk måte kan utvikle en bedriftskultur som forsterker strategien. Han utvikler ledergrupper og team slik at de skaper enda bedre resultater, og fasiliterer prosesser for bedre arbeidsmiljø og konfliktløsning. Tor er opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. Tor jobber etter påstanden «Du er den du er – og det kan du gjøre noe med!»

Per Nordahl_iProsess.jpeg

Per Nordahl har bred erfaring fra å jobbe med utviklingsprosesser på individ og teamnivå. Han brenner for lederutvikling, og har sterk tro på å jobbe med samspillet mellom personlig lederskap, kultur og struktur. Han er kjent som en sterk motivator som er god til å bringe inn nye perspektiver og innsikt. Per fokuserer på å bevisstgjøre deg din påvirkning og effekt overfor deg selv og andre, for å kunne ta bevisste valg og oppnå ønskede resultater. Han har jobbet med alt fra innsatte til CEOs i norske og utenlandske selskap, og med en rekke enkeltpersoner med lederansvar.