Hvilke rettigheter og plikter har jeg hvis jeg blir syk? Hvilke plikter og rettigheter har arbeidsgiver? Hvordan skal vi jobbe for å forebygge og hindre videre utvikling av sykefravær? Hvordan skal vi få til gode rutiner for sykefraværsoppfølging både på system- og på individ nivå?

I dette kurset får du en gjennomgang av hvilke rettigheter og plikter IA-virksomheter har, en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag.

I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær. Dette er illustrert gjennom praktiske eksempler og en tidsakse som følger sykefraværsforløpet det første året.

Kurset gir en oversikt over regelverket, i tillegg gis det anbefalinger og informasjon om hvordan rutiner for sykefraværsarbeidet kan utarbeides i virksomheten.

NB! Dette e-kurset er ment for IA-bedrifter. Hvis du ikke er en IA-bedrift, ser du på dette e-kurset isteden.

Innhold

  • Sykefraværsarbeid på systemnivå
  • Sykefraværsarbeid på individnivå
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Arbeidstakers ansvar
  • Tidsaksen- sykefraværsoppfølging det første året

Varighet 40 min.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet