Hvilke rettigheter og plikter har jeg hvis jeg blir syk? Hvilke plikter og rettigheter har arbeidsgiver? Hvordan skal vi jobbe for å forebygge og hindre videre utvikling av sykefravær? Hvordan skal vi få til gode rutiner for sykefraværsoppfølging både på system- og på individ nivå?

I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær. Dette er illustrert gjennom praktiske eksempler og en tidsakse som følger sykefraværsforløpet det første året.

Kurset gir en oversikt over regelverket. I tillegg gis det anbefalinger og informasjon om hvordan rutiner for sykefraværsarbeidet kan utarbeides i virksomheten.

Innhold

  • Sykefraværsarbeid på systemnivå
  • Sykefraværsarbeid på individnivå
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Arbeidstakers ansvar
  • Tidsaksen- sykefraværsoppfølging det første året

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet