Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Kurset er relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold

 • Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold
  • Form
  • Bindingstid
  • Fantegang
  • Tilbakekall og tilsidesettelse
 • Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre arbeidsavtalen
 • Avslutning av arbeidsforhold pga arbeidstakers forhold
  • Forskjell på oppsigelse og avskjed
  • Suspensjon
  • Advarsel
  • Sykefravær
  • Ugyldig fravær
  • Manglende eller utilfredsstillende arbeidsutførelse
  • Prøvetid
  • Oppnådd aldersgrense
  • Forhold ved arbeidstaker som aldri kan være oppsigelsesgrunn
 • Oppsigelse på grunn av arbeidsgiver eller virksomhetens forhold
  • Utvelgelse
  • Annet passende arbeid
 • Saksbehandling
  • Drøftelser med tillitsvalgte
  • Melding til NAV
  • Omstillingsloven
  • Individuelle drøftelsesmøter
  • Krav til form og innhold
 • Attest

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2,5 timer rettslære

Revisor: 2,5 timer annet