Fem ledere og tre nyansatte kvinner med innvandrerbakgrunn i forsikringsselskapet Tryg la tidligere i høst ut på en ukes tur over Hardangervidda. Formålet med turen var å utfordre bevisste og ubevisste fordommer. For hvorfor er det slik at bare 1,9 prosent av de ansatte i finansnæringen har ikke-vestlig bakgrunn?

Sjefen for forsikringsselskapet Trygs norske virksomhet, Kjerstin Fyllingen, mener dette er en utfordring for hele bransjen.

- Norsk finansnæring ligger langt etter, og vi i Tryg er intet unntak, sier Fyllingen om å bruke ressursene som finnes hos nordmenn med annen etnisk bakgrunn. – Mange av fremtidens ledertalenter vil ha en annen etnisk bakgrunn en norsk, og vi vil jobbe målrettet for å gjøre Tryg attraktive for denne målgruppen. Dette handler om vår fremtidige konkurransekraft.

Reisen

For å gripe an denne utfordringen har Tryg Forsikring utviklet lederutviklingsprogrammet ”Reisen”. Fire kvinner i alderen 27-43 år, alle med innvandrerbakgrunn og høyere utdanning, ble plukket ut til å delta på årets program. Dette skjedde i et samarbeid med NAV og det kommunale inntakskontoret for innvandrere i Bergen. Etter endt opplæring vil alle kvinnene få jobb i Tryg, tilpasset kompetanse, ønsker og ambisjoner. Men først måtte de ut på tur.

- Årsaken til at vi tok denne reisen, fra hytte til hytte på vakre Hardangervidda, er for å bli bedre kjent. Gjennom dialog og samtaler underveis ble de nyansatte og ledere i selskapet bedre kjent med hverandre og fikk bygget bro mellom mennesker fra vidt ulike kulturer, sier Kjerstin Fyllingen som også forteller at hun ble utfordret på egne bevisste og ubevisste fordommer. 

- For å kunne bygge en kultur med respekt for forskjellighet er det viktig å begynne med egne holdninger. Jeg er overbevist om at det å utfordre eget tankemønster vil være en øyeåpner som bidrar mye til egen personlig utvikling, understreker Fyllingen.

Verdifull kompetanse

Konseptet Reisen skal fungere som et redskap for å styrke lederes evne til å utøve inklusjonsledelse, og skape muligheter for enkeltpersoner som av ulike årsaker er marginaliserte i samfunnslivet.

- For oss i Tryg representerer personer med annen etnisk bakgrunn og andre referanserammer verdifull kompetanse som blant annet kan gjøre en stor forskjell i vårt arbeid med å utvikle service, tjenester og produkter, påpeker hun.

Økt bevissthet knyttet til mangfold gjenspeiles nå også i Trygs generelle rekrutteringsarbeid, blant annet i nye stillingsannonser.

Økonomisk bærekraftig

Fyllingen er tydelig på at Reisen og det økte fokuset på integrering ikke handler om veldedighet, men om forretninger. Samfunnsengasjementet skal være økonomisk bærekraftig.

- Vi trenger disse menneskenes kompetanse. Vi snakker om høyt utdannede personer som har vært gjennom prøvelser og vist et pågangsmot vi knapt kan forestille oss, sier Kjerstin Fyllingen. – I tillegg til sin formelle utdannelse, har de tilleggserfaringer som vil være svært verdifulle for oss i fremtidens finans- og arbeidsmarked.

Tekst: Ingrid Holm Svendsen