Du har sikkert hørt det før; Det er best å være seg selv, og ikke prøve å være noen andre. Det er ikke alltid like lett. Men hvis du lykkes, er sjansen stor for at andre vil like deg bedre. Sannsynligvis vil du sette større pris på deg selv, også.

Lederskap handler om påvirkning. Og den viktigste personen du bør la deg påvirke av, er deg selv. Derfor bør du stille deg følgende spørsmål: hvordan kan du best påvirke deg selv? Og hvordan kan du påvirke deg selv til å ta gode valg?

1. Aksepter at du ikke kan kontrollere alt.

Start med å identifisere hva du kan endre til det bedre, for deretter å endre det. Hvis tilfellet er at du ikke kan endre på noe, må du rett og slett lære deg å leve med det. For mange er dette vanskelig å akseptere. Som regel innebærer det at du også må endre dine egne holdninger når det kommer til kontrollbehov. Det er nemlig bortkastet energi å jobbe for endring hvis du ikke kan gjøre noe som fører til en faktisk forskjell. Du må simpelthen akseptere at du ikke kan kontrollere alt. Å bekymre seg løser heller ingen problemer. Likevel har bekymring en tendens til, bevisst eller ubevisst, å bli en slags «standardmodus» som mange tar i bruk når de står overfor en utfordring. Løsningen er enkel: Erstatt bekymring med en aksept for at du ikke kan kontrollere alt.

2. Gi slipp på fortiden.

Ikke la fortiden styre deg. Du oppnår ingenting ved å peke på hva du selv har gjort galt eller hva andre har gjort galt tidligere. Bruk heller ikke for mye tankekraft på å tenke på konsekvensene av de valgene som har blitt gjort. Dersom vi hele tiden lar tankene gå tilbake til en dårlig fortid, lar vi oss styre av den. Istedenfor bør du fokusere på hva du kan gjøre for å skape en bedre fremtid. Det er ikke noe feil med å lære av fortiden, men det er tross alt i nuet vi lever nå. Vi lærer av fortiden samtidig som vi investerer i fremtiden ved å leve og gjøre gode valg i dag.

3. Ha fullt fokus på det som er viktig

Livet er fullt av småstier som ikke leder noen vei. Derfor bør du ikke kaste bort energien din, verken den fysiske eller den emosjonelle, på alle slags små hverdagslige og betydningsløse ting. Med andre ord: ikke la energien din drukne i det trivielle. Klarer du dette, vil du være ett steg nærmere å eliminere hva Marshall Goldsmith refererer til som «vicarious living» – at du ikke lever der du faktisk befinner deg i tid eller rom. Å leve på den måten lar deg ikke utvikle deg selv på noen måte. Typiske eksempler på denne typen liv er gjennom TV, gjennom sladderstoff i avisen og gjennom våre egne, personlige sladdermøter i hverdagen. De aller fleste av oss vil nok kjenne seg igjen i å være litt for godt oppdatert på det nyeste kjendis-sladder eller det siste om folk i kontaktnettverket. Det er bortkastet tid og energi å snakke om andre når vi heller burde bruke tiden vår på å tenke på hvordan vi selv kan bidra til å utgjøre en forskjell. Med andre ord: ha fullt fokus på det som er viktig.

4. Invester i deg selv.

Å investere i seg selv og sitt eget liv er ikke et uttrykk for egoisme. Logikken bak er enkel: hvis man ikke klarer å ta vare på seg selv, klarer man ikke å ta vare på andre. Å investere i deg selv i dag setter deg i stand til å investere i andre i morgen. Å investere i deg selv innebærer at du må sette av tid, penger og energi på ting som skal hjelpe deg til å oppnå personlig vekst og utvikling.  

5. Oppfordre andre til å gi deg feedback.

Feedback er en gylden mulighet til å være transparent overfor viktige personer i livet ditt.

Tilbakemeldinger på deg selv og ditt arbeid lar deg reflektere, lære nye ting og utvikle nye ferdigheter. Samtidig gjør det deg mer transparent. Gjennomsiktighet hjelper deg med å utvikle selvbevissthet og åpenhet om hvem du er. Tilbakemeldingene er derfor ikke bare en mulighet for andre til å si sin mening og påvirke deg - det er også en øvelse i å lære om deg selv – og utvikle deg selv.

Å utforske din egen nysgjerrighet og la din egen åpenhet vokse anses som positive egenskaper, både av andre - og sannsynligvis av deg selv. En person som klarer å ta til seg dette anses ofte som pålitelig, optimistisk, fleksibel, tydelig og positiv. Transparens lar deg å utvikle disse egenskapene. Dette er egenskaper som setter deg i stand til å ta gode valg.

Kilde: succsess.com / Tekst: Anders Ballangrud  Foto: Istock.com