Advokatene Marte Solberg og Henning M. Heitmann som også er partner i Brækhus Dege Advokatfirma ANS har personal- og arbeidsrett som hovedområde og de har en betydelig oppdragsmengde innen arbeidsrett og personalsaker. Og her er deres råd når bedriftene sliter i nedgangstider.

- Det er store forskjeller på hvilke kostnader som kan spares gjennom henholdsvis permittering og nedbemanning med oppsigelser av ansatte. Etter myndighetenes endringer i permitteringsreglene denne våren, er differansen i regnestykkene enda større enn før jul. Nå slipper arbeidsgiver lønnsplikten allerede etter fem dagers permittering over 40 prosent av arbeidstiden for den enkelte. Da tar overtar staten ved å yte dagpenger til de ansatte, noe som innebærer at de ansatte bare mottar en brøkdel av den normale lønnen. Og permitteringene kan nå vare i hele 52 uker, som også er en betydelig utvidelse. ”Det er klart at permittering virker forlokkende for mange arbeidsgivere etter disse endringene, særlig når oppsigelsestiden i arbeidsforholdene er lang”, forteller advokat Henning H. Heitmann.
 
For ved nedbemanning gjennom oppsigelser må arbeidsgiver dekke full lønn ut hele oppsigelsestiden, som i praksis kan bli fra 14 dager inntil syv måneder fra oppsigelse besluttes. Feriepenger på over 10 prosent kommer i tillegg. Det er dermed betydelige forskjeller på hvilket omfang lønnskostnadene fremover får ved den ene eller andre løsningen.
 
- Mange arbeidsgivere i økonomiske problemer tenker gjerne av denne grunnen at permittering er det økonomisk optimale for min virksomhet, og setter i gang med det samme”, opplyser Marte Solberg. ”Dette ser vi eksempler på hver uke”, supplerer Heitmann.
 
- Men, disse arbeidsgiverne burde sette seg inn i regelverket før de gjennomfører slike tiltak. Det er ikke fritt frem å velge. Vilkårene for å bruke permittering er strengere enn de aller fleste har forstått. Dersom arbeidsgiver benytter permittering uten at vilkårene er oppfylt, gjør han seg selv en bjørnetjeneste”, sier Heitmann.
 
- På hvilken måte da?”   
 
- Ved permittering sier arbeidsgiver fra seg de ansattes arbeidsytelser, det innebærer at de ikke skal arbeide for arbeidsgiveren i permitteringsperioden. Dersom det viser seg at permitteringen ikke var lovlig, kan arbeidstakerne senere kreve erstatning for lønnen de skulle hatt betalt i den perioden de har vært permittert ulovlig”, forklarer Solberg. ”Arbeidstakerne kan også betrakte permitteringene som ulovlige oppsigelser, med den virkning at arbeidsgiver må betale erstatninger etter reglene for avvikling av arbeidsforhold. Dermed må arbeidsgiver likevel betale tilsvarende lønn, selv om de ansatte ikke har arbeidet for virksomheten i permitteringsperioden,” opplyser Heitmann, og fortsetter: ”Det ligger en betydelig ulempe i dette, og særlig dersom arbeidsgiver egentlig kunne nyttiggjort seg de ansattes innsats i perioden. Da blir det i praksis bare utgifter og ingen inntekter som resultat., sier Heitmann.

De to advokatene arbeider nesten bare med arbeidsrettslige spørsmål, og har registrert en betydelig økning i denne type problemstillinger i løpet av det siste halvåret. De har undervist en rekke arbeidsgivere og skrevet artikler om reglene som gjelder ved bemanningsreduksjoner. De bistår både arbeidsgivere og berørte arbeidstakere i slike saker, og har dermed styrken i erfaring fra begge synsvinkler i slike saker. ”Dette har vi betydelig nytte av hver gang vi skal inn i en ny prosess eller forhandling for å finne løsninger når det først er gjort feil”, forklarer Henning Heitmann.

 
- Vurderingene i de enkelte sakene er ofte sammensatte, og arbeidsgivere som ikke er sikre på sin posisjon bør derfor rådføre seg med fagfolk som har spesialkompetanse på dette feltet før de tar beslutninger. Alternativet er ofte mer kostbart enn arbeidsgiver tenker seg, og en etterfølgende konkurs eller nedleggelse av virksomheten på grunn av feil valg i disse spørsmålene er svært alvorlig”, avslutter Solberg.