Lederkompetanse for operative ledere!
Dette kurset gir deg kompetansen du trenger for å sikre god ledelse i en hektisk arbeidshverdag. Du lærer konkrete lederverktøy og får praktiske råd om hvordan løse ulike utfordringer og sikre målorientert ledelse. Kursleder vil vise vei til hvordan du som leder kan skape et godt arbeidsmiljø som inspirerer til økt motivasjon og effektivitet.
 

Temaer i kurset vil være:
- Utøv praktisk og tydelig ledelse – også når du selv er operativ
- Hvordan effektivt få de ansatte til å nå målsetningene og samtidig trives på jobb
- Lær å gi ris og ros på en konstruktiv måte
- Lær konstruktiv kommunikasjon og ledelse av ansatte som «ikke vil»

Fra programmet:

Å lede "grasrota"
- Ansvar og forventninger til lederrollen
- Lederstiler – Hvordan ønsker du å fremstå?
- Boss eller Buddy? Utfordringer med gå fra å være kollega til å bli leder
- Å tørre å lede
- Lojalitet som leder - mot bedriften og de ansatte 
 
Kommunikasjon og spilleregler
- Kommunikasjon, verbal/ikke verbal (kroppsspråk)
- Hvilke spilleregler ønsker du?
- Slik kan du bidra til å forme gruppen til en fremgangsrik enhet
- Konflikthåndtering
- Slik skaper du et godt og åpent arbeidsklima
- Hvordan lede mennesker fra ulike kulturer – klassiske utfordringer
 
Slik får du jobben gjort – med hjelp av gode verktøy
- Slik setter du mål for bedriften (strategi, budsjetter og rammer)
- Slik setter du mål for hver enkelt, kompetanseutvikling og medarbeidersamtale - Delegering av arbeidsoppgaver og ansvar
- Ros og ris - hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger
- Hvordan takle ansatte som ikke gjør det de skal? Den vanskelige samtalen
- Hvordan få bukt med «kos med misnøye», baksnakking og mobbing? HMS og psykososialt arbeidsmiljø
 
Motivasjon og belønning
- Hvordan få de ansatte til å yte sitt beste?
- Hvordan stille krav på en konstruktiv måte?
- Hvordan få kjedelige oppgaver til å bli mer interessante og viktige?

Ledelse i fire dimensjoner og arbeidshjulet

Meld deg på her!