Få en effektiv oversikt over prosjektfaget og økt forståelse for prosjekt som arbeidsform. Ved å delta på kurset Praktisk prosjektarbeid lærer du grunnleggende metoder som er viktige for en vellykket prosjektgjennomføring. Å gi de ansatte en felles plattform og begrepsapparat for prosjektarbeid øker sjansene for at virksomhetens prosjekter gjennomføres mer effektivt og samtidig tilrettelegger for økt måloppnåelse.

INNHOLD I KURSET
I kurset opparbeider du deg en god forståelse for prosjektets livssyklus. Det vil si at du blir kjent med en generisk prosjektmodell med faser, beslutningspunkter, samt rolle- og ansvarsfordeling. Du får tilgang til sentrale dokumenter som prosjektmandat, en enkel prosjektplan og en metode som hjelper deg til å håndtere dine prosjektinteressenter effektivt.

KURSET PASSER FOR ALLE SOM:
  • mer innsikt i prosjekt som arbeidsform
  • å bli kjent med de ulike kunnskapsområdene som inngår i prosjektfaget
  • økt kunnskap om prosjektmodeller og bruken av disse
  • felles begrepsapparat, og dermed bedre dialog om og i prosjekter

OMFANG
Kurset Praktisk Prosjektarbeid omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du vil ta e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Praktisk prosjektarbeid» er et nyttig kurs for deg som ønsker overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene som du kan bruke i ditt prosjektarbeid».
Martin Hartmann, kursholder

Kurset Praktisk prosjektarbeid kan også tilbys som bedriftsintern kurs.

PROSJEKTUKA 2017
Prosjektuka 2017, som arrangeres i Oslo den 06.-09.november, er en uke hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. Vi tilbyr 8 ulike 1 dags kurs som dekker ulike kunnskapsområder innenfor prosjektfaget. Delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Her kan du lese om kursene som tilbys i PROSJEKTUKA 2017

Anbefalte artikler:

God prosjektleder_2.jpeg