Eisenhower_900x1391_cropped_450x378.jpg

En måte er å bruke Eisenhowers beslutningsprinsipp, som har fått sitt navn etter den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower.

Eisenhowers metode – som har en hel del til felles med den modellen som Stephen Covey beskriver i boken The 7 habits og highly effective people – går ut på å rangere dine oppgaver etter to prinsipper:

  • Hvor viktige de er og;
  • Hvor mye de haster.

Du har sikkert møtt på denne typen prioriteringsprinsipp tidligere. Men kanskje har du ikke hatt like klart for deg hvordan du skal gå videre etter du har gjort dine prioriteringer? Her er noen retningslinjer:

  1. Det som både haster og er viktig gjør du umiddelbart.
  2. Oppgaver som er viktige, men som ikke haster, setter du en deadline på.
  3. Oppgaver som haster, men ikke er viktige, delegerer du.
  4. Det som verken haster eller er viktig lar du være å gjøre noe med.

På denne måten blir det lettere å vite hvordan du skal håndtere hver oppgave. Dessuten slipper du å bruke tid på unødvendige gjøremål som ikke leder noe sted. Selv om du ikke får tid til alt kan du i det minste være sikker på å rekke det du prioriterer mest.