Prosesspilot – lederprogram om endringsledelse

Vårt program om endringsledelse gjør dine ledere til spesialister på å håndtere transisjoner: Den menneskelige oppfatningen av en endring. Lederutviklingsprogrammet består av fire samlinger som knyttes sammen med personlig rådgivning. Deltakerne jobber med sine egne endringsprosesser mellom samlingene og øker dermed bedriftens verdiskaping umiddelbart etter første samling. Ved å samarbeide med iProsess blir bedriften smidigere og styrker konkurransekraften. Lederprogrammet Prosesspilot gjennomføres ca 30 min fra Oslo. For mer informasjon se her!

    1    Samling: 5-6 desember 2017
    2    Samling: 6-7 februar     2018
    3    Samling: 10-11 april      2018
    4    Samling: 29-30 mai       2018

Prosesspilot er et eksklusivt program og antall deltakere er begrenset slik at vi sikrer tett oppfølging og høy kvalitet på både samlinger og ledersamtaler mellom samlingene. Pris pr. deltaker kr. 39 000,- Reise, kost og losji kommer i tillegg. For mer informasjon og påmelding send en epost til post@iprosess.no

Om foredragsholdere

BILDE TOR_NY.jpg

Tor Berntsen er organisasjonspedagog og har 15 års erfaring med lederutvikling og rådgivning. Tor er spesielt opptatt av hvordan vi gjennomfører strategiske endringsprosesser i hverdagen og hvordan vi på en praktisk måte kan utvikle en bedriftskultur som forsterker strategien. Han utvikler ledergrupper og team slik at de skaper enda bedre resultater, og fasiliterer prosesser for bedre arbeidsmiljø og konfliktløsning. Tor er opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. Tor jobber etter påstanden «Du er den du er – og det kan du gjøre noe med!»

Per solo NY.jpg

Per Nordahl har bred erfaring fra å jobbe med utviklingsprosesser på individ og teamnivå. Han brenner for lederutvikling, og har sterk tro på å jobbe med samspillet mellom personlig lederskap, kultur og struktur. Han er kjent som en sterk motivator som er god til å bringe inn nye perspektiver og innsikt. Per fokuserer på å bevisstgjøre deg din påvirkning og effekt overfor deg selv og andre, for å kunne ta bevisste valg og oppnå ønskede resultater. Han har jobbet med alt fra innsatte til CEOs i norske og utenlandske selskap, og med en rekke enkeltpersoner med lederansvar.