Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
rehabil 1
404

Rehabilitering kan gi deg en ny yrkeskarriere!

Ønsker du å finne ut hvilke ressurser du har? Hvor du kan delta? Hva slags jobb som passer for deg? Trenger du ny erfaring og ny kompetanse? Da kan AS Rehabil være løsningen.

- Bor du på Østlandet og er på rehabilitering eller yrkesmessig attføring har du flere muligheter for å komme deg tilbake i arbeidslivet. Og en av mulighetene er AS. Rehabil i Oslo. Rehabil samarbeider med NAV og tilbyr opplæring innenfor kantine og catering, maling, kontor/data, norskopplæring for minoritetsspråklige og bilpleie. Rehabil driver i tillegg Esso Trosterud Servicesenter hvor man tilbyr opplæring i servicesenterets butikk og i servicehallen.

Bredt opplæringstilbud
 
- Rehabil er en attføringsbedrift som har et bredt og interessant opplærings- og kvalifiseringstilbud til deg som ønsker å komme deg ut i arbeidslivet. Rehabil ble startet i 1971 og da het bedriften Trosterud Servicesenter AS, men skiftet navn til Rehabil i 1987. Vi holder til i Østre Aker vei i Oslo og vi har 24 fast ansatte og omlag 180 personer på forskjellige tiltak. I 2008 hadde vi en omsetning på 56,7 millioner. Vi tilbyr ulike kurs og opplæringstiltak og kravet for å få plass hos oss er at man er registrert hos NAV og at man er på rehabilitering eller på yrkesmessig attføring, forteller nestleder i Rehabil, Bjørn R. Bergersen. Han mener det er viktig å ha fokus på brukeren, og at det er de positive mellommenneskelige verdiene som må være ledende for bedriftens engasjement for å få folk tilbake til arbeidslivet. Bedriftens visjon er: ”Med arbeid som mål”
 
Best mulig resultat
 
- Alt vårt attføringsarbeide skal ha sterkt fokus på et best mulig resultat for den enkelte bruker og våre kunder samtidig som vår service- og håndverksrelaterte virksomhet skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Våre ansatte arbeider sammen mot felles fastsatte mål, og gjennom samarbeid former og utvikler vi bedriften sammen. I tillegg til arbeidserfaring innen service- og håndverksfag, har vi et variert kurstilbud som gir brukeren hjelp med det som brukeren opplever som vanskelig i forhold til det å skulle samarbeide med andre i en ny jobb. Og sammen med brukeren finner våre dyktige veiledere og opplæringskonsulenter raskt ut brukerens egen plan, hvor man tydelig ser hva brukeren ønsker og hva vedkommende kan oppnå ved våre kurs- og praksisprogrammer. Som en del av virksomheten driver vi også kantine hvor vi har opplæring og her serverer vi frokost, lunsj og middag. Kantinen ligger i Østre Aker vei 206 F og vi holder til i trivelige og moderne lokaler. Vi har også et moderne produksjonskjøkken og leverer det meste innen catering og vi har spesialisert oss på koldtbord og hjemmebakte kaker, forteller Bjørn R. Bergersen.
 
Hospitering
 
- Hospitering innebærer at en arbeidstaker mottar en offentlig ytelse, vanligvis attføringspenger, istedenfor lønn. Hospiteringsplassen skal være en ekstraordinær arbeidsplass i offentlig eller privat virksomhet. Hensikten med hospiteringsordningen er at hospitanten skal få tilvenning til arbeidslivet etter kortere eller lengre tids fravær. Hospitering er en del av brukerens egen plan for tilbakeføring til arbeidslivet, og kan være det eneste attføringstiltaket eller i kombinasjon med kurs/skolegang. Vår erfaring er at hospiteringsordningen kan være til gjensidig nytte for både hospitant og arbeidsgiver, og kanskje på sikt også får løst et rekrutteringsbehov. Hospiteringen kan vare inntil 12 måneder, men avtales som regel for tre måneder av gangen.
 
En hospiteringsavtale innebærer ingen forpliktelser til videre tilsetting for arbeidsgiver, men arbeidsgiver kan få spørsmål om muligheten for overgang til et lønnet arbeidsforhold. NAV kan, etter gjeldende regler, i noen tilfeller bidra med lønnstilskudd og dekke deler av lønnsutgiftene, sier Bjørn R. Bergersen. Og ønsker du å benytte tilbudet og vil prøve å få fagbrev, er også det fullt mulig.
 
Fagbrev
 
- Vi tilbyr også opplæring som gir fagbrev. Og fagbrev gis innenfor fagene maler- og tapetserfaget, kontorfaget og kokkefaget. Bedriften har også et eget Jobbsøksenter hvor våre jobbkonsulenter bidrar til at brukeren får nødvendig bistand for å søke den jobben som passer ut fra gjennomført opplæring og kvalifisering. Vi har også en avdeling for Læringsnettverk der den som har vansker med lese, skrive og tallforståelse kan individuell tilpasset opplæring.
 
Videre har bedriften et nytt prosjekt – NAV Ung 16-24 - med NAV Grorud for å bistå frafallselever (”drop outs”) i videregående skole med å fullføre sin utdanning. Her tilbyr vi praksis og fornyet skolesatsning gjennom blant annet vårt læringsnettverk, sier Bjørn R. Bergersen.
 
 

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Å bygge tillit som leder – koronatider eller ikke

Tillit er grunnleggende i enhver bærekraftig relasjon. Også mellom ledere og medarbeidere. Tillit har i det aller siste fått mye oppmerksomhet, og det sies at tillit er vanskelig å bygge opp, men lett...

Styrken i positiv kommunikasjon

Det er viktig å både tenke positivt, og samtidig utnytte kraften i positiv kommunikasjon. Gjør det til en vane å kommunisere positivt. Ved å snakke om dine ambisjoner, mål og drømmer, gjør du deg selv...
Annonsér her!
Annonsér her!

Ledelse i Koronaens tid

Landet står oppe i en ekstraordinær situasjon. Handlinger fra politisk ledelse har som mål å få nordmenn til å minimere de negative konsekvensene av smitteutbredelsen. Hvordan kan disse handlingene se...

Begeistringsledelse i koronaens tid

Boken «Kjærlighet i koleraens tid» av Gabriel García Márquez er svært rik på sanser og følelser. Dramatisk er det også i norsk arbeidsliv akkurat nå. Selv om det er tusentalls permitterte, ser det lik...

COVID-19 byr også på positive muligheter

Mediabildet er for tiden preget av skumle overskrifter og dystre nyheter. Den siste tiden har vært vanskelig for de fleste av oss. For mange har livet fått en brå vending. Bedrifter og mennesker har m...

Destruktiv ledelse – dessverre like aktuelt i koronatider som ellers

Du har sikkert møtt en eller flere selv. Den destruktive lederen. Han eller hun som først og fremst er opptatt av seg selv og sin egen karriere. Destruktiv ledelse og destruktive ledere har vært aktue...
Annonsér her!
Annonsér her!

Digitale Team

Digital leder, digitalt teammedlem? En helt eller delvis ny situasjon for deg? Her er noen tips i disse hjemmekontortider for å legge forholdene til rette slik at overgang til fjernarbeid blir så smid...
Les mer

Slik kan lederteam lære av akutt-team

Akuttmedisinske team kan ikke mislykkes, for når de går til aksjon står det om liv. Lederteam eller prosjektteam med viktige oppgaver har heller ikke rom for å mislykkes. Akutt-team trener kontinuerli...

Forbrukertrendene som kan sende merkevaren din utenfor stupet

Bedrifter og merkevarer står i dag ovenfor større trusler – og muligheter – enn noen gang før. Stikkordet er digitalisering, og resultatet er forbrukertrender som kan bety vinn eller forsvinn for enhv...

Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon

Hvordan kan du som leder løfte frem, eller «rocke» frem, medarbeiderne dine gjennom bevisst kommunikasjon ved å fokusere på blant annet tilstedeværelse, tillit og kroppsspråk? LederNytt har bedt Synne...
Les mer
Annonsér her!
Annonsér her!

Gode beslutninger i toppledelsen – vanskeligere enn noen gang?

Tiden vi er inne i – de voldsomme endringene, usikkerheten om fremtiden og det at vi nå må jobbe spredt for alle vinder – gjør det vanskeligere enn noen gang før å ta robuste topplederbeslutninger. I ...
Les mer

Koronaledelse – same same, but different?

God og effektiv ledelse er med på å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og dermed en kollektiv forpliktelse. Jeg vil påpeke følgende: God og effektiv ledelse...
Les mer