Reglene for dekning av utgifter på reiser er endret f.o.m. 2018, og her er det flere nyheter som er viktig å få med seg. Gjør man feil, kan det medføre store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Skattemyndighetene har endret regelverket for når arbeidstakere kan motta trekkfri dagdiett på reiser uten overnatting, og det er også innført nye skattefrie beløpsgrenser for reiser med overnatting. I dette kurset får du kjennskap til de nye reglene og satsene som gjelder for reiser.

Det er ulik behandling om man reiser på regning eller om man reiser på diett. Hvordan skal diettgodtgjørelse og andre godtgjørelser behandles? Hva kan utbetales trekkfritt og hva blir trekkpliktig? Vil de nye reglene ha betydning for refusjon av utgifter?

Vi ser på forskjellen mellom Statens særavtaler og skattereglene både når det gjelder reiser med og uten overnatting, i inn- og utland, samt pendlerreiser.

Innhold

 • NYHETER innen reiser og diett
 • Særavtalens regler for dekning av utgifter på reiser
 • Trekkfri og trekkpliktig diett
 • Diett på reiser med overnatting
 • Diett på reiser uten overnatting
 • Diett på reiser i utlandet
 • Måltidstrekk
 • Kompensasjonstillegg
 • Nattillegg
 • Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise
 • Bilgodtgjørelse
 • Legitimasjonskrav til reiseregninger
 • Refusjoner - Reise på regning

Varighet 7 timer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 7 timer skatt/avgift

Revisor: 7 timer skatt