Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Hedvig Rognerud

Respekt - verdien av å se en gang til

Respekt og tillit er to verdier som utgjør selve grunnlaget for god samhandling, både på arbeidsplassen og ellers i livet. Det å lytte, se og forstå andre gjør at man styrker kommunikasjonen – noe som er helt avgjørende for å unngå misforståelser og konflikter.

LederNytt har snakket med bedriftsrådgiver og DNCF coach Hedvig Rognerud om hvor viktig det er å respektere hverandre på arbeidsplassen.

–Selve ordet respekt kommer fra å re – spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet og en sunn nysgjerrighet knyttet til bakgrunnen for det de gjør og det de sier, også når de viser oppførsel vi ikke forstår eller er direkte uenig i. Med denne grunnholdningen styrker vi vår egen evne til å verdsette forskjellighet og mangfold, og innse at de fleste saker har minst to sider.

–Enkelt beskrevet blir størrelsen på en konflikt påvirket av to hovedkomponenter: Graden av avhengighet og graden av uenighet. De fleste arbeidsplasser har ansatte som er avhengige av hverandre på én måte eller en annen. De trenger å ha tillit til hverandre, og til at den andres bidrag kommer til rett tid og med rett kvalitet. Hvis de gjensidig sliter på denne tilliten over tid, kan selv små uenigheter skape stor turbulens. Å overta en halvgjort jobb, eller måtte forsvare atferd man ikke selv kan stå inne for, kan fort prege både samarbeidsklima og den gjensidige respekten på en uheldig måte.

Å bygge en kultur som verdsetter sunn friksjon og produktive konflikter er viktig for bedriftens konkurransekraft og videre utvikling.

Når en ansatt vegrer seg for å utføre en oppgave, er det ikke gitt at denne personen er vrang og vanskelig.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement? Logg inn:

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Knekk koden for god bedriftskultur

I dårlige kulturer vil manglende tydelighet rundt verdiene og hva som er rett og galt, føre til at v...

Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet

Kulturbygging påvirker medarbeiderne på alle områder i arbeidslivet. Faktisk så er det en av de vikt...

Et ledende førsteinntrykk

Som leder er det avgjørende å gi et godt førsteinntrykk. Det er viktig for deg som leder å være bevi...

Kommunikasjon

Respekt - verdien av å se en gang til

Respekt og tillit er to verdier som utgjør selve grunnlaget for god samhandling, både på arbeidsplas...
Kommunikasjon

Når lederen er konfliktsky – slik blir du tøffere

Å ta tak i en konflikt på jobb kan være ubehagelig for mange ledere. Noen kan til og med oppleve ful...

Har du kontroll over din bedriftskultur?

Det sies at kultur spiser strategi til lunsj. For å lykkes med gode resultater i bedriften er det av...

Kontinuerlig forbedring genererer innovasjonskraft

En innovativ kultur handler om mye mer enn å bare være teknologisk langt fremme. Det handler også om...

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

Manglende positivt ytringsklima kan føre til en overfladisk konsensus, der det kan se ut som om alle...

 

Vær tilstede – unngå konflikter ved omstilling

Mange virksomheter er i stadig endring, og med endringer på arbeidsplassen følger ofte motstand og u...
Kommunikasjon

Uten tilstedeværelse, ingen god kommunikasjon

Kommunikasjon skjer ofte uten at vi tenker oss om, fordi det faller naturlig. Men hvis vi skal håndt...

Kommunikasjon

Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon

Hvordan kan du som leder løfte frem, eller «rocke» frem, medarbeiderne dine gjennom bevisst kommunik...
Ledelse

Stopp tidstyvene og reduser stress

Selvledelse kan blant annet hjelpe en til å ta kontroll over egen tid, identifisere tidstyvene, iden...

Digital Ledelse

Automatisering – tjen penger mens du sover

Mer automatisering av tjenester kan bety at flere vil miste jobbene sine. Samtidig vil det i stor gr...
Ledelse

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...