Alexandra Moore

Hvordan påvirker arbeidsplassens utforming vår kreativitet?

Lyset er en av de aller viktigste faktorene. Det påvirker hormonproduksjonen vår og dermed hvordan vi føler oss. Det handler ikke bare om tilstrekkelig mengde lys og å unngå faren for blending. Det handler også om variasjon. 

Når jeg innreder kontorer, ser jeg lyset fra tre sider: det naturlige lyset, det kunstige lyset og forholdet mellom lys og skygge. Men lyset må også settes inn i sin egen sammenheng. Lyd, farge og ventilasjon er tre andre faktorer som er svært viktige for hvordan vi opplever arbeidsplassen vår. 

Kan man bevisst øke kreativiteten på kontoret ved hjelp av design og innredning?

Ja! Men det er faktisk først i det siste at vi har forstått sammenhengen mellom hvordan vi påvirkes av omgivelsene og hvordan vi føler oss og presterer. Før var jobben noe man gikk til og skulle være takknemlig for. Men nå vet vi, takket være forskningen, hvilke faktorer som påvirker – ikke bare følelsesmessig, men også rent biologisk. 

Dermed blir det også interessant å prøve å påvirke og forandre. På lang sikt gir menneskelig velvære økt lønnsomhet for selskapet. Vi blir definitivt mer produktive. Og snakker vi om kreativitet i form av oppfinnsomhet og innovasjonsevne, er det viktig at selskapene satser på kunnskapsutvikling. 

Kreativitet krever energi, og den får man gjennom et godt arbeidsmiljø. Et godt miljø styrker også selskapets varemerke og attraktivitet, og det bidrar til å tiltrekke nye, kreative medarbeidere. 

Hvordan jobber du selv med lys?

Lyssettingen er svært viktig for å skape ulike stemninger. Dessuten bruker jeg gjerne lysstyring, ikke minst i stort møterom. Å koble lys til et styringssystem er blitt nødvendig nå som vi har så mange ulike lysscenarioer og forskjellige tekniske hjelpemidler som innslag i møtene våre. 

Jeg liker også å jobbe med LED. Nå er investeringen blitt rimelig, samtidig som driftskostnadene er små. Fra et kreativt synspunkt er LED en takknemlig løsning, da teknologien gir så mange muligheter til å skape fine effekter – for eksempel fargesetting gjennom glass.

[pastedGraphic.pdf] Det finnes ingen 'quick fix', ingen ferdige løsninger. Vil man ha et kreativt og stimulerende arbeidsmiljø, må man alltid ta utgangspunkt i situasjonen – selskapet, menneskene og rommet – og tilpasse utformingen etter det. Men det er et godt råd å sørge for å bygge inn fleksibiliteten allerede fra begynnelsen av. I dag kan selskapene omorganisere flere ganger i året. Du må ha et kontor som kan fungere selv etter neste omorganisering, slik at du ikke trenger å begynne på nytt igjen ...

Kommer kontorene til å forsvinne?

Nei! Kontoret lever videre. Men det gjennomgår store endringer. I dag jobber vi like gjerne hjemme som i en hotellobby. Og personlig tror jeg at dette bare er begynnelsen. Men selv om vi ikke er bundet til skrivebordet vårt lenger, må vi fortsatt oppfylle kravene til ergonomi og riktig utstyr, ikke minst riktig arbeidslys. Det blir neste store utfordring.

Tekst: LederNytt
Foto: Privat
Les også: Kaffe på jobben styrker samholdet og øker effektiviteten