De fleste ledere har i snitt 6 lederstillinger i løpet av sin lederkarriere. De fleste bytter lederjobb ved å si opp nåværende lederjobb. Når de har levert oppsigelsen går de rett inn i rollen som avtroppende leder. Det er ofte en krevende (pr)øvelse.

For en vil trolig bli «utsatt» for virksomheters manglende systemer og rutiner for «avslutning av et arbeidsforhold». Dette kalles gjerne for «offboarding» eller utfasing. Jeg har tidligere skrevet om dette med «Exit-prosesser» og avslutning av arbeidsforhold.

Nå tenkte jeg å si litt om hvordan du som avtroppende leder selv kan og må ta ansvaret.

Jeg har skrevet et eget kapittel om denne fasen i min bok om Lederskifter, men her er noen av hovedpunktene:

  • Når du leverer oppsigelsen bør du ha klart et forslag til det jeg kaller en AVVIKLINGSPLAN
  • Denne planen må diskuteres med din nåværende leder. Som ofte blir litt «gretten» av å få en kanskje fullstendig uventet oppsigelse på bordet!
  • Planen må regulere det som skal skje fra og med NÅ og frem til den etter hvert fremforhandlede sluttdatoen.
  • Du bør ha tenkt på om det er noen som kan overta og være midlertidig leder både underveis og særlig i den siste perioden før du slutter. En OVERLAPPINGSPLAN må i så fall lages.
  • Det viktigste er at «driften» av enheten/teamet/virksomheten opprettholdes, og at en ikke går inn i en «ventefase» med tilførende effektivitetstap
  • Du bør tenke på hva som kan og bør legges igjen SKRIFTLIG til påtroppende leder. Som vil komme lenge etter at du har sluttet. Men som likevel ARVER og OVERTAR det som (ikke) skjer i perioden frem til denne STARTER.
  • Du og/eller konstituert leder bør legge igjen=lage et «TESTAMENTE»©. Som bl.a inneholder «ARVEN»© og 14P-oversikten©.
  • Det er viktig at du tenker over «BESLUTNINGS-DILEMMAENE» i denne fasen. Som går på hvilke beslutninger du kan og bør ta som du IKKE skal leve med videre. Her bør du etter hvert tenke på å involvere den påtroppende lederen når hen er ansatt.
  • Samspillet mellom deg, din leder, den konstituerte og dine ledere/medarbeidere er nøkkelen til «suksess» her.
  • Husk også på å be om tilbakemeldinger fra dine viktigste interessenter før eller når du forlater «skuta». Gjennomfør gjerne en «Evalu-læringssamling» med ditt team/din ledergruppe.

Et godt system for offboarding/utfasing vil kunne fange dette og mye mer opp. Men som sagt: de finnes i liten grad.

Når en leder sier opp den videre prosessen planlegges nøye. Helst i samspill. Skulle det ikke skje, så bør du som avtroppende leder ta det ansvaret og organisere din egen oppsigelsesprosess. Og selv avslutte på en ryddig og profesjonell måte.

PS: dersom du ønsker å lese mer om stafettvekslingen mellom avtroppende og påtroppende leder, så finner du det i denne Masteroppgaven:

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos. Foto: Ingar Næss og Istock.com

Frode Dale_900x465.jpg