I service- og omsorgsyrker der empati er viktig, kan sensitivitet som karaktertrekk, være et svært viktig konkurransefortrinn og avgjørende for resultatene. Det er ikke bare innen helse- og sosiale yrker at empati er viktig. Også salgs- og service yrker, samt innen ledelse og samarbeid er empati ofte et avgjørende konkurransefortrinn.

Mange gjør økonomisk suksess uten empati også, gjerne fordi produktet faktisk er unikt og fantastisk bra, men over tid vil empati hos kundebehandlerne sørge for at du beholder kundene også. Det bidrar også til et bedre omdømme. Punktlighet, oppfølgning og god hukommelse er faktorer som medvirker til dyktig og kvalitativ kundebehandling. Selv om ikke kunden alltid har rett, eller gjerne krever (for) mye, hjelper det med en god dose empati og forståelse for å forklare hva som er riktig, altså formidle fakta i situasjonen, på en måte som skaper aksept. 

Sensitivitet og rekruttering - sats på de sensitive 

Tillitsbasert salg

I følge boken «Trust-based selling», er dette essensen av godt salg. Salgene kommer som en følge av god service, i tillegg til det praktiske at produktet faktisk matcher kundens behov og tilfører dem noe av verdi og i henhold til behov.

I følge forskning på området (Elaine Aron) har rundt 30 prosent av befolkningen sterke høysensitive karaktertrekk. Dette kan gi seg utslag i styrker og fordeler i arbeidslivet, som å fornemme risiko på et tidlig tidspunkt, sterkere intuisjon til å lese mellom linjene og tolke menneskelig kommunikasjon, samt evnen til å vise empati og forståelse. Så lenge høysensitive tar de nødvendige pausene i arbeidet, og tar personlig ansvar for å kommunisere tydelig sine behov for arbeidsmetoder, kan deres karaktertrekk fungere som velsignelser i arbeidslivet og innenfor ledelse. De kan bli dyktige mentorer for mer ikke-sensitive ledere og være gode veiledere for sine kolleger og samarbeidspartnere. 

Det er grunn til å tro at høysensitive menneske ofte velger yrker der de kan jobbe med mennesker og anvende sine «dybder» og «dyder»; der deres sensitive karaktertrekk verdsettes og settes inn i en funksjonell og praktisk sammenheng som bidrar både til god selvfølelse, fellesskap og motiverende gruppemål. I tillitsbasert salg og salgsledelse er sensitive karaktertrekk til fordel for gruppen og ofte et strategisk virkemiddel. De kan på et tidlig tidspunkt se konsekvensene av et hendelsesforløp eller forutse andres reaksjoner. De kan komme med innspill på detaljnivå som får betydning for helheten.

Selektivt salg

I møte med veldig krevende kunder, kan det noen ganger være en fordel å vurdere om relasjonen i det hele tatt er verdt investeringen. Det er ingen selvfølge at kunder skal kunne kreve hva som helst av leverandøren og forlange umenneskelige forhold for å få sine krav tilfredsstilt. I et samfunnsbevisst, ansvarlig og sivilisert samfunn, er det en viss balanse mellom krav og leveranse. Hvis jeg selger røde epler, kan ikke kunden kreve at jeg skal utvide mitt sortiment til å selge grønne epler også. Kanskje mister jeg kunden fordi jeg har dårlig utvalg og i kundens øyne, dårlig service, men hvis du snakker med dem som kjøper røde epler hos meg, vil de fortelle at jeg har eksklusiv service og kvalitet. Ingen leverer bedre røde epler enn meg. Da er seleksjon blitt et konkurransefortrinn.

Med mindre målet er å bli størst mulig, å ekspandere til nye markeder hele tiden, å utvide sortimentet slik at man tilfredsstiller alle (andre) sine behov, er selektivt salg en type salg som kan passe for særlig sensitive karaktertrekk. Man beholder noenlunde kontroll og balanse, kan trekke seg ut og ta pauser ved behov, og likevel leve godt av den porteføljen man har, selv om den er liten. Størst er ikke alltid best. Mister man kunder og holder på å gå konkurs, må man selvsagt ta grep og tilpasse seg en ny situasjon, men det finnes altså flere veier til Rom. Stadig flere er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet.

For høysensitive som driver for seg selv, kan det være helsemessig (og økonomisk) strengt nødvendig å være mer selektiv med hensyn til hvilke kunder man leter etter. Dette gjelder også samarbeidspartnere. Man må ha noenlunde likt verdisyn og sette pris på hverandres kommunikasjonsstil. I enkelte tilfeller vil det beste være å avslutte kundeforholdet hvis det ikke er balanse mellom kundekravene og det man leverer. I et ideelt og likeverdig samarbeid eller kundeforhold, har også kunden empati. Gjensidig respekt i samarbeid er det mest bærekraftige og dermed mest fornuftige.

Teks: Anne Marie Monsen

Sensitivitet - intuisjon, en del av ditt intellekt