Han er mentaltrener, har to OL-gull og har holdt over 900 foredrag i mer enn 15 land om det å fokusere på det positive i livet.

Uhelbredelig sykdom

Søren Holmgren var 17 år gammel da han fikk vite at han hadde en medfødt, uhelbredelig øyesykdom som innen få år ville gjøre ham helt blind. Selv om synet gradvis hadde blitt svakere gjennom oppveksten, var dette en sjokkartet beskjed å få, som det tok ham lang tid å akseptere.

– Jeg hadde lenge følt meg annerledes, men jeg skjønte aldri at dette skyldes et synsproblem. Jeg trodde faktisk inntil jeg fikk diagnosen, at jeg hadde et normalt syn, og jeg hadde vent meg til at jeg bare måtte jobbe hardere for å nå de samme målene som jevnaldrende barn, forteller Søren.

Han ble rådet til å velge en utdanning og et yrke som på enklest mulig måte kunne tilpasses synshemningen.

– Jeg opplevde vel at de som ga meg råd var veldig begrenset i det de mente var oppnåelig, de tenkte nok at hvis ingen hadde gjort det før så var det ikke mulig.

Da han til slutt aksepterte diagnosen, nektet han fremdeles å godta alle begrensningene som skulle følge med å bli blind.

OL-gull og selgersuksess

Søren utdannet seg innen IT og ble etter hvert en av Danmarks beste i goalball, en ballidrett for synshemmede. Da han kom hjem med gull fra to OL på rad, samtidig som  han forlot IT-bransjen og ble superselger i IBM, sperret mange øynene opp for den ustoppelige dansken som på så kort tid hadde oppnådd suksess både i yrkeslivet og på idrettsbanen.

– Jeg ble kontaktet av både næringsliv og idrettslag som ønsket å høre historien min, og jeg begynte etter hvert å holde foredrag og kurs. 

Fokusert på mulighetene

I dag er Søren Holmgren mentaltrener i sitt eget firma, i to i, der han veileder bedriftsledere og medarbeidere, og hjelper idrettslag- og utøvere med å nå sine mål. Han bruker sin egen historie i jobben og mener at mye av suksessen han har hatt handler om hvordan han har håndtert de utfordringene han har møtt.

– Det er klart at det at jeg mistet synet i ung alder er en stor del av meg. Jeg har måttet kjempe hardere som barn for å nå de samme målene som andre, og har nok derfor blitt god på å jobbe og gjennomføre det jeg har satt meg som mål.

Han tror det er viktig å akseptere at det noen ganger skjer ting vi selv ikke råder over.

– Jeg opplevde vel at de som ga meg råd var veldig begrenset i det de mente var oppnåelig, de tenkte nok at hvis ingen hadde gjort det før så var det ikke mulig.

– Av og til skjer det forandringer som vi ikke kan endre, de er et vilkår og må bare aksepteres. Idet man har akseptert så er det lettere å se mulighetene som fortsatt finnes der ute, og ikke la seg begrense av det du allikevel ikke får gjort noe med, sier Søren.

– Jeg hadde så klart ønsket at jeg kunne se, men det kan jeg jo ikke, og jeg velger heller å fokusere på hvordan jeg kan gjøre det beste ut av min situasjon.

Det handler om innstilling

Søren Holmgren er svært opptatt av positive og negative tanker, og hvordan vi finner en god balanse slik at de negative tankene ikke tar overhånd. Han kaller det vårt mentale utgangspunkt, og sier at dette kan ha mye å si for hvilken innstilling vi har til livet.

– I samfunnet generelt, både i skolen og i yrkeslivet, fokuserer vi for mye på det vi ikke kan, ting som kan gå galt og på det som er nytt og vanskelig. Ved å skifte fokus kan vi både oppnå mer og få et lysere syn på livet.

– I samfunnet generelt, både i skolen og i yrkeslivet, fokuserer vi for mye på det vi ikke kan, ting som kan gå galt og på det som er nytt og vanskelig. Ved å skifte fokus kan vi både oppnå mer og få et lysere syn på livet.

Han sier også at det i all sin enkelthet handler om hva som gir deg energi, glede og verdi. Ved å lage en liste over det som gir deg glede og energi har du større sannsynlighet for å faktisk begynne å legge merke til disse små hendelsene i din egen hverdag.

– Du må øve på å ikke bare fokusere på det du er redd for, men også se de gode og positive sidene ved livet, på den måten kan du få både bedre selvtillit og selvfølelse og mer optimisme, trivsel og arbeidsglede, sier Søren.     

– I bunn og grunn så får man bedre livskvalitet. Og det er jo målet for oss alle sammen, men vi blir ofte opptatt av ting på veien som kan slå oss ut av kurs eller demotivere oss. 

Strøget.jpg

Mental poengtavle

Til å hjelpe seg med å holde oversikt over det positive og negative som inntreffer i hverdagen så har Søren Holmgren utviklet en egen metode. Metoden er enkel og skal gi økt fokus på det som er positivt og gir glede.

– Jeg har en mental tavle inne i hodet der jeg hele tiden setter opp poeng ut ifra tankene og hendelsene som møter meg i løpet av en dag. På den ene siden av tavlen står de positive poengene og på den andre siden står de negative, sier Søren.

Han bruker selv denne metoden i sitt arbeid som mentaltrener og sier at mange synes det er lettest å finne ut hva som skal gi minuspoeng,

– Man lar ofte de negative tankene ta for stor plass, men husk at de positive poengene kan komme fra de mange små og fine hendelsene som du kan finne hver dag.

Søren Holmgrens dag starter alltid med blanke ark og stillingen 0-0 på poengtavlen, men det går sjelden lang tid før poengene kommer.

            – Allerede før jeg står opp så står det gjerne 1-0, jeg kan sette opp poeng for både kona jeg er glad i og en god frokost.  Enda flere plusspoeng blir det når barna sykler avgårde til skolen og roper at de elsker meg, eller hvis jeg får en hyggelig hilsen fra en kollega når jeg kommer på jobb. Disse små tingene legger vi ofte ikke merke til når vi har det travelt, men ved å lage en oversikt inne i hodet så blir det lettere å huske de positive hendelsene, og skille dem fra de negative som ofte tar for stor plass, sier han.

Og han understreker at det også skal være plass til minuspoeng på tavlen.

– Når døtrene mine så gjerne vil vise meg den nye dansen de har laget så er det klart at jeg hadde ønsket at jeg kunne se dem, og det blir et minuspoeng på tavlen min. Men så tenker jeg videre at det er fantastisk at de vil danse for meg selv om jeg ikke kan se, de viser meg kroner og utkledningsklær og jeg får se det på den måten, og så blir det allikevel en balanse, sier Søren. Og stort sett går han i pluss på dagens poengtavle.

            – Med tiden så trenger du ikke å holde regnskap, etter noen få uker så blir det mer en del av ditt karaktertrekk. Jeg har flere ganger vært med på at denne lille teknikken kan få en negativt fokusert person til å se lysere på livet. Livet er enkelt, men vi kan gjøre det veldig komplisert, sier han.

Gode rollemodeller

I tillegg til å være god på å la det positive overskygge det negative så er Søren tydelig på at menneskene rundt ham har vært en viktig årsak til at han har endt opp der han er i dag, og at han heller ikke hadde kommet dit uten gode forbilder å se opp til.  

– Det er klart at du trenger et team som støtter deg. Hvis teamet ikke fungerer tilfredsstillende, så fungerer heller ikke individet, det gjelder både i idretten og i arbeidslivet, sier Søren.

Han anbefaler også å finne et forbilde som kan inspirere og gjerne bli en slags mentor. Selv har han hatt mange rollemodeller opp gjennom årene, men den første og viktigste kom da han kanskje trengte det mest, kort tid etter at han hadde fått vite at han kom til å bli blind.

– Jeg ble kjent med en blind mann i forbindelse med idretten jeg drev med, og han fortalte at han nettopp hadde bygd en garasje. Jeg husker at for meg da var det helt uforståelig, både at han som blind hadde bygd en garasje, han kunne jo ikke kjøre bil, og samtidig at han hadde klart å bygge den uten å kunne se. Det viste seg at mannen var utdannet tømrer og at han hadde en kone som kjørte bil så for ham var det helt naturlig å bygge denne garasjen, men i møte med ham lærte jeg at man åpenbart kan mer enn man skulle tro, og han inspirerte meg til å ta riktige valg både da og senere i livet, og ikke la meg begrense, sier Søren Holmgren.

Tekst: Tanja Hauge Reine / Foto: itoi.dk