God serviceinnstilling til kolleger og kunder påvirker både arbeidsmiljø og resultater

 • God serviceinnstilling og god kommunikasjon innebærer at man er i stand til å se behov og handle ut fra disse
 • Det er fordelaktig for bedriften å ha medarbeidere som er bevisste på bedriftens verdier og strategier, og som handler på bakgrunn av disse

Målsetting
Kurset fokuserer på medarbeidernes holdninger til service og kommunikasjon, og betydningen dette har i hverdagen. Vi tilbyr egnede verktøy for å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i forhold til kunder og kolleger

Aktuelle tema

diagram 2.jpg

Hva er god service?

 • Hva er god service for meg?
 • Bedriftenes offisielle service og kommunikasjonsstrategi
 • Hvilke styrker, svakheter og utfordringer har vi? Hva gjør vi med det?
 • Kommunikasjonsteori
 • Håndtering av «den vanskelige kunden»
 • Klagebehandling
 • Gi og motta tilbakemeldinger - hindre eskalering av konflikter
 • Hva er viktig når vi jobber på grensesnittet mellom avdelinger?

Gjennomføring
Vi har lang erfaring med denne type kurs. Vi erfarer at vi oppnår best resultater der hvor det gjennomføres kurs over tid med flere kortere moduler. Det er viktig at deltakerne får prøve ut de ulike verktøyene over tid, for deretter å dele erfaringer og refleksjoner med resten av gruppa.

Undervisningsmetoder

 • Hele kurset legges opp etter erfaringslæringsprinsippet som sikrer at deltakerne selv kommer med evalueringer og refleksjoner over de ulike tema
 • Kurset er prosessorientert. Det betyr at vi underviser i noen generelle tema og inkluderer bedriftens behov. Aktuelle tema belyses underveis - «Skreddersøm»
 • Korte forelesninger med teori knyttet til aktuelle tema
 • Individuelt arbeid og gruppeoppgaver
 • Realistiske rollespill over cases fra bedriftenes hverdag
 • Oppgaver som skal løses mellom samlinger der det er aktuelt

Kurset har en stor grad av skreddersøm. Ta kontakt med: Jan Erik Forseth +47 482 46 258 forseth@briga.no