Computas hjelper kunder i offentlig og privat sektor med å digitalisere og utvikle framtidens teknologiske løsninger. Da er det viktig å være i forkant, og stimulere de ansatte til å kontinuerlig lære av hverandre. Derfor settes det av en hel dag hvert kvartal til den interne fagkonferansen som går under navnet Computasdagen. Der holder de ansatte foredrag og workshops for hverandre, og programmet er mangfoldig. I tillegg til plenumsforedrag og felles innledning på dagen, er det ikke uvanlig med over 20 foredrag å velge mellom, fordelt på flere parallelle tracks. Innholdet velges ut av en egen fagkomité på tvers av flere selvdrevne fagnettverk internt.

Lærer av hverandres erfaringer

Blant de som var i ilden som foredragsholdere under forrige Computasdag, er Toini Rust og Marcus Wærsted Skogsaas. – I stedet for bare å sitte på hver vår tue, er det givende å heve blikket og dele det vi driver med. Computasdagen gjør at jeg lettere kan holde meg faglig oppdatert, sier Wærsted Skogsaas. Han er utvikler i fagnettverk Programmering, og holdt foredrag om en ny teknologi han har jobbet med som ikke så mange har erfaring med enda. Til daglig jobber han på et prosjekt for Fortum Oslo Varme. – Hos denne kunden er vi et lite fagmiljø med viktige og krevende oppgaver. Da er det verdifullt for både meg og kunden at jeg har et levende fagmiljø på nesten 300 ansatte i ryggen. Computasdagen skaper engasjement og styrker tverrfagligheten, og vi får lære av ideer og beste praksis fra andre prosjekter, poengterer han.

computas Foredrag.jpg

Programmet på Computasdagen består av både foredrag og workshops. 

Program med bredde

Rust representerer et annet fagfelt enn Wærsted Skogsaas og jobber i oppdrag hos Helsedirektoratet. Hun startet sin karriere i Computas høsten 2021 som nyutdannet interaksjonsdesigner fra NTNU Gjøvik. Til tross for at hun er tidlig i sin arbeidskarriere, ble hun oppfordret til å holde foredrag på Computasdagen, og har både holdt foredrag om sin egen bacheloroppgave og om bærekraft. Hun sier seg enig med kollegaens erfaring. – Jeg har ikke så mye kunnskap om koding. Likevel har det en verdi for meg som interaksjonsdesigner å få innblikk i hvordan det jobbes med koding. Det gir nye knagger å henge ting på, fortsetter Rust. Begge synes det er fint at programmet har stor bredde, og at man inviteres til å dele sin kunnskap og erfaring, men også tema man selv er nysgjerrig på og har brukt tid på å sette seg inn i. I bunnen ligger ønsket om å tilby en ekstra verdi til kundene. – Jobber man med IT og digitalisering, så går utviklingen veldig fort. Når det skjer mye hele tiden, er det avgjørende å holde seg oppdatert, sier Wærsted Skogsaas.

Marcus Wærsted Skogsaas.png

Marcus Wærsted Skogsaas vendte tilbake til Computas fire måneder etter at han valgte å slutte fordi han savnet fagmiljøet. 

Toini Rust.png

Sammen med tre medstudenter fikk Toini Rust Eurekaprisen 2021 for beste bacheloroppgave ved NTNU Gjøvik. Nå jobber hun i Computas

Romslig budsjett til faglig utvikling

Faglig utvikling er høyt prioritert for IT-konsulentselskapet også utover de fire fagdagene. De ansatte i Computas er organisert i fagavdelinger, i tillegg til at de kan delta i flere selvorganiserte fagnettverk internt. Dessuten har alle ansatte hvert år et raust individuelt budsjett til kurs, sertifisering og konferanser, enten det er i inn- eller utland. – Jeg har brukt pengene på bærekraftkurs. Dette er verdifullt for meg som har lyst til å bygge en karriere mellom design og bærekraft

Det har også vært gøy å få dele litt av den kunnskapen jeg har bygd meg opp med kolleger, sier Rust. Computas har tydelig etablerte karriereveier for sine ansatte som følges opp i dialog mellom den ansatte og deres respektive leder. Wærstad Skogsaas verdsetter at de som vil spesialisere seg på et felt, får like god oppfølging på faglig og personlig utvikling som de som ønsker seg en lederkarriere. – Det skal være godt nok å jobbe på det nivået i organisasjonen man er. Noen vil opp og fram, andre vil ned i grøten, sier han med et smil.

computas sosialt 2.jpg

Felles frokost og lunsj er en viktig del av den interne fagkonferansen.

Sluttet og begynte igjen

Computas’ fokus på faglig utvikling av de ansatte, var en av grunnene til at Wærsted Skogsaas for et par år siden vendte tilbake til Computas, bare fire måneder etter at han hadde valgt å slutte. – Jeg sluttet i Computas fordi jeg ville ha kortere reisevei til jobb. Men jeg skjønte fort at jeg i et mindre selskap ikke var i nærheten av å kunne lære like mye, eller få anledning til å prøve ut like mange kule ting som i Computas. Nå gleder han og Rust seg til at neste Computasdag kan gjennomføres fysisk. For selv om fagprogrammet har blitt krydret med utallige kreative innslag gjennom pandemien, som hjemlevering av frokost, digitale konserter, humorinnslag og quiz – savnes det sosiale aspektet ved å være samlet på ett sted. For det settes av god tid til felles frokost og lunsj på Computasdagen, og konferansen avsluttes alltid med et sosialt arrangement. – Det å være i et fellesskap med likesinnede bidrar også til den faglige utviklingen. En lærerik diskusjon kan like gjerne oppstå under lunsjen eller på festen i etterkant av konferansen, så vi gleder oss til å komme tilbake til normalen, avslutter han.

computas sosialt[1].jpg

Konferansen avsluttes med et sosialt arrangement - noe som har vært savnet gjennom pandemien

Vil du vite mer om Computas? Les mer på computas.com