Tilfeldigheter fører til at sikkerhetsbrudd oppdages

Pål-Karlsen_NY.jpgBakgrunnen for uttalelsen hans er Mørketallsundersøkelsen for 2018. I tillegg til at antallet sikkerhetsbrudd er høyt, mener han det er ekstra bekymringsfullt at undersøkelsen viser at det er tilfeldigheter som fører til at sikkerhetsbruddene oppdages. Det tyder på at for mange virksomheter ikke har etablert de rutinene for informasjonssikkerhet, som er et av de sentrale kravene i GDPR.

- Et annet sentralt krav er at personopplysninger skal slettes når samtykke til innsamling og behandling er trukket tilbake, eller det ellers ikke er grunnlag for å ha opplysningene lagret. Er ikke sletterutinene gode nok, er det risiko for at personopplysninger kommer på avveie i den prosessen.

GratisGuide_750x250.jpg

 

Unngå at sensitive data kommer på avveie

Norsk Makulering har investert i spesialkverner for makulering av sensitiv informasjon på digitale lagringsmedier og i papirdokumenter. Det er en enkel og sikker metode for sletting av personopplysninger og andre sensitive data.

- Vi tilbyr sikkerhet i alle ledd i makuleringsprosessen, slik at kundene skal ha trygghet for at de sensitive dataene deres ikke skal komme på avveie eller kan gjenskapes etter kverning, forteller Karlsen.

Gratis guider

Norsk Makulering har laget gratis guider for sikker makulering av digitale lagringsmedier og for sikker makulering av papirdokumenter. Gratis sjekkliste for GDPR har vi også utarbeidet.

Mer informasjon om GDPR, sikker makulering og våre tjenester finner du på makuleringsbloggen.no og norskmakulering.no.