Slutt å tenk på hierarkisk eller flat organisasjon. Cathrine Reineholm, forsker ved avdeling for medisin og helse ved universitetet i Linköping, mener at organisasjonsstrukturen er mindre viktig. Det avgjørende er i stedet hvor tydelig lederen er i sitt lederskap, skriver Chef.se.

«Hvis man som ansatt vet hvilke mål, forventninger og krav som finnes, så vil det føre til gode arbeidsforhold. Det fører til god helse, som igjen gir gode resultater», sier hun.

I sin avhandling, «Psychosocial work conditions and aspects of health», har hun forsket på sammenhengen mellom ulike psykososiale arbeidsforhold og god helse. Forskningen har tatt utgangspunkt i totalt 9440 ansatte og elleve forskjellige organisasjoner.

Hun har også funnet ut et annet viktig aspekt. Det er viktig med frihet og følelsen av å selv kunne kontrollere og bestemme over sitt arbeid, mener hun.

«På arbeidsplasser hvor man finner selvstendighet sammen med gode sosiale relasjoner, takknemlighet og en sterk vi-følelse, vil man også finne god helse og gode resultater. Tydelighet forenkler også sosial samhørighet», sier hun.