Monica Pix1_650x975_cropped_450x382.jpg

Det sier Monica Brante. Hun jobber med å utvikle ledere og har hatt gleden av å se at mange ledere oppnå suksess og bli ledestjerner på sine arbeidsplasser!

- Det å gå fra stjerne til ledestjerne dreier seg om å få massiv utvikling av egen lederstil ved å få satse på sine styrker. Det betyr imidlertid ikke at man skal la glemme å utbedre sine svake sider, men være bevisst på hva man skal trene opp. Hva man bør satse på kan variere fra person til person, fra lederrolle til lederrolle, sier Monica Brante som sier at det finnes noen fellestrekk hos ledere som lykkes.

Teamwork 

- Det er faktisk noen egenskaper som går igjen hos alle ledere som leverer gode resultater, og da mener jeg lederteam. Vi trener ledere til å bruke teamet sitt effektivt. De beste lederne trener seg også opp til å se hvilke andre ledere og ansatte som innehar hvilke egenskaper og ved å jobbe bevisst med den strategien opplever mange at det utvikles tillit innenfor teamet.

Noen ganger må ledere ta noen tøffe grep og beslutninger for å skape et lag hvor det er gjensidig tillit og respekt. Gallup har gjennomført en undersøkelse som gikk over 30 år i 175 land med 17 millioner deltakere og resultatet viser at i en gjennomsnittsorganisasjon er 33 prosent av medarbeidere engasjerte, 49 prosent av medarbeiderne er uengasjerte og 18 prosent er aktivt uengasjerte. Og de aktivt uengasjerte skaper problemer, både fordi de saboterer god innsats og de ødelegger miljøet samt kunderelasjoner. De senker også arbeidslysten for resten og bidrar til sykdomsfravær og konflikter.  Det er en lederoppgave å ta tak i dette, og det er viktig at ledere har verktøy samt trygghet til å ta grep. Har man først fått verktøy, prosesser og trening blir oppgaven endel enklere og gevinsten er enorm, både for bedrift og de øvrige ansatte, sier Monica Brante, Hun mener at det å gjøre målene attraktive for de ansatte er med på å gi de ansatte mening med arbeidsoppgavene samtidig som det gir et større engasjement.

Engasjer de ansatte

- Det snakkes mye om viktigheten av å sette mål. Det er gjennomføringen kan være en utfordring. For vi mennesker tar ca. 30 000 beslutninger om dagen. Og gjennom dagen er det ikke alltid vi tar de mest bevisste og beste beslutningene. De som er best på å påvirke adferd er fortsatt reklamebransjen.. I tillegg er det vel så viktig, kanskje viktigere å gjøre målene attraktive for de ansatte! Engasjement er jo selve energien i selskapet, selve ”trøkket” om du vil, og dette er en undervurdert og lite utnyttet ressurs. Man skaper engasjement ved selv å ha et brennende engasjement. Du kan nemlig ikke gi fra deg engasjement du selv ikke har, sier Monica Brante. 

Monicas10. beste råd til våre lesere:

  1. Bli kjent med styrker og svakheter i din egen lederstil.
  2. Ta bevisste valg i forhold til din egen ressursbruk og utvikling.
  3. Bli kjent med de du skal lede – ofte vil du bli overrasket over hva som faktisk ligger der av ressurser og kompetanse.
  4. ”Rett mann på rett plass” er viktig. ”Rett mann på rett oppgave” høyner produktiviteten ytterligere.
  5. Tren på å styre deg selv og din egen sinnstilstand. Dine evner til å styre andre forbedres med din evne til å styre deg selv.
  6. Få frem din egen energi og entusiasme – unorsk ja, men energi smitter og øker produktivitet både hos deg og de du skal lede.
  7. Du får tilbake det folk oppfatter at de mottar fra deg – på godt og vondt.
  8. Ta tak i ansatte som ikke fungerer, de blir raskt et problem for miljøet. Søk ekstern hjelp hvis du ikke vil ta det alene.
  9. Å oppdra barn er verdens beste lederutvikling. – Ønsker du lederansvar, trenger det ikke være noe poeng å vente.
  10. Finn deg en ny jobb raskt og slutt hvis du ikke klarer å trives i den jobben du har. Å bli kan føre til redusert selvfølelse og mestringsfølelse. 

Tekst; Kaare Skevik