Kjernemodellen er et enkelt og effektivt redskap for å sikre brukervennlige og lønnsomme nettsider. Modellen blir brukt i så vidt forskjellige organisasjoner som EU-kommisjonen, Unicef, OECD og City of Ottawa. I Norge har blant andre Telenor, Gjensidige, Oslo kommune og Kreftforeningen hatt stor nytte av denne enkle tilnærmingen, som fungerer like bra på nettsteder som på intranett.

Det største problemet er at de som eier, utvikler og forvalter nettstedet ikke har et klart bilde av hva hverken de selv eller brukerne vil med sidene. Resultatet blir at nettstedene blir helt uprioriterte, bare styrt av de tilfeldige behovene til de som til en hver tid roper høyest internt i organisasjonen.

Roter seg vekk

Når alt er like viktig, er ingenting viktig. Da ender det med at brukerne roter seg vekk i utdaterte sider, uinteressante nyheter og gamle kampanjesider, i stedet for å få gjort det de egentlig kom for.

Kjernemodellen er et botemiddel for prioriteringsproblemene. I stedet for å starte med tusen interne røster og et byrå som ikke kjenner bransjen din, tar kjernemodellen utgangspunkt i organisasjonens mål og brukernes behov.

digitale leder.jpg

TIPS TIL DEN DIGITALE TOPPLEDERE!

Der mål og brukere møtes

Kjernen finner du der målene dine og brukernes oppgaver møter hverandre. Da vet du hva som er det aller viktigste, og da er det også lettere å prioritere ressursbruken slik at du løser problemene og når målene dine.

Ofte er løsningen veldig enkel og snublende nær. Svært ofte handler det om å prioritere og forenkle de viktigste kjernesidene, og simpelthen slette sidene som er veien.

best på nett.jpg

BLI BEST PÅ NETT - 10 TIPS FOR Å ØKE SALGET

Slik finner du kjernen i nettstedet ditt

1) Hva er målene for nettstedet?

Før du kan begynne å bruke modellen må du gjøre en grundig jobb med målene for nettstedet. Mange har mål som enten er for abstrakte (f.eks. vi skal være best), som egentlig ikke kan løses på web (f.eks. påvirke stortingspolitikere) eller som egentlig er rene virkemidler (f.eks. brukervennlige sider). Gode mål skal være enkle, målbare, realistiske og helst ikke for mange. Typiske mål er økte inntekter, reduserte utgifter, økt kundetilfredshet.

2) Hva vil brukerne dine?

Det neste skrittet er å finne hva som er brukernes viktigste oppgaver på nettstedet. Som regel er det noen få oppgaver, såkalte toppoppgaver, som står for svært mange av besøkene. Et enkelt tips er å spørre kundeservice eller sentralbordet, de vet som regel mye om hvor skoen trykker. Men det beste er å spørre de besøkende på nettstedet ditt. Du lager en liste over hva de besøkende kan tenkes å ville gjøre på nettstedet ditt og ber dem stemme på hva som er viktigst for dem. Det kan være “Finne adressen til hovedkontoret”, “Betale regninger”, “Kjøpe billetter” alt avhengig av hva slags bransje du er i. Men vær klar for overraskelser! Det du tror er helt banale oppgaver, som å finne åpningstider, kontaktpersoner eller siste kampanjeavis, kan fort stå for en svært stor andel av alle besøk til nettstedet.

3) Identifisér kjernen(e)

Når du har stålkontroll på målene dine og brukernes oppgaver er det lettere å se hva som er de egentlige kjernesidene på nettstedet. Det kan være en prisoversikt, en produktside, eller kundeservicesider som svarer på spørsmål som kundene har. Husk at sidene BÅDE skal støtte opp under ett eller flere av målene dine OG støtte en konkret oppgave hos brukeren. .

4) Jobb sammen

Nå som du vet hva som er viktigst er på tide å ta tak i problemene. Velg ut en eller flere kjerner du vil prioritere, og samle folk med ulik kompetanse og ulike innfallsvinker til en kjerneworkshop. Få med interessenter på tvers av organisasjonen, fra kundeservice til produkt og salg, ledelse, IT, marked og webredaksjon. Det at folk mål må jobbe sammen med samme utgangspunkt har den positive sideeffekten av siloene i organisasjonen ikke blir stående like mye i veien for sluttresultatet.

5) Løs problemene

I kjerneworkshopen jobber to og to sammen med å fylle ut hvert sitt kjerneark, som regel i denne rekkefølgen: Velg først en kjerne og identifsér hvilke mål og hvilke bruksoppgaver siden skal løse. Så ser dere på veier inn: Hvor kommer brukerne fra før de kommer til kjernesiden? Som regel kommer de fra Google, men det kan like gjerne være fra sosiale medier eller andre nettsteder. Veier videre: Hva vil dere guide brukeren til å gjøre ETTER at han har løst oppgaven? Til slutt tenker dere tverrfaglig og løsningsorientert rundt hvordan kjerneutfordringen best kan løses. Ofte er det enkle grep med innholdet som er løsningen, ikke navigasjon og menyer.

Tekst: Are er senior informasjonsarkitekt i Netlife Research. Han har jobbet med digitalt innhold og digital strategi i nesten 20 år.

digitale krav.jpeg

SEKS DIGITALE KRAV TIL LEDERE!