Richard Hodnefjell_600x750_cropped_450x458.jpg

Mange norske ledere sliter med lederrollen fordi man ikke prioriterer riktig. For mye fokus på administrative oppgaver og egeninnsats setter preg på lederskapet, og fører de bort ifra kjernen av godt lederskap.

Undersøkelser viser at alt for mange ledere er opptatt av å utføre arbeid, heller enn å lede arbeid. Lederen bør i større grad legge til rette for at andre tar ansvar, heller enn å løpe rundt selv. Vi vet også at ledere i dag ofte blir pålagt høy grad av resultatorientert fokus og blir målt på enkle og synlige variabler. Ut i fra dette vokser det frem en resultatorientert adferd, der den administrative og instrumentelle biten får høy prioritet.

Hva kjennetegner så ledere som lykkes?

Når vi foretar en mini-undersøkelse hos våre deltakere i lederutviklingsprogrammet viser resultatene alltid det samme; Det er sjelden vi hører de løfter frem fagspesialisten med de gode planløsningene, de gode tekniske verktøyene og prosjektene, eller administratoren med full kontroll på budsjettene, ferielister, sykefravær og rapporter. Det vi hører er ledere som skaper et engasjement, involverer, gir tillit og delegerer og som samtidig er tydelige på mål og visjoner. Mye handler altså om å klare å utvikle et godt medarbeiderskap, og gjennom dette skape gode resultater.

-----------------------------------------

«Man klarer sjelden å inspirere andre hvis man ikke selv er inspirert»

-----------------------------------------

Å skape engasjement og være en inspirerende leder er for mange vanskelig. Da kan det være lettere å ty til management/administrasjon. Husk også at en klarer sjelden å inspirere andre hvis en ikke selv er inspirert. Dyktige ledere er ofte de som «blir fulgt». Vi bør altså se etter de i organisasjonen som har «followers» og som våre medarbeidere naturlig ønsker å følge. Dyktige ledere kan være over alt i organisasjonen, og har derfor ikke noe med rang å gjøre. 

At dyktige ledere også er dyktige coacher har lenge vært en opplest og vedtatt sannhet.  Undersøkelser publisert i Harward Business Review viser likevel at det å inspirere gjennom visjoner er viktigere enn å inspirere gjennom coaching. I følge denne undersøkelsen er det bare unntaksvis at gode ledere også er dyktige coacher (men det er selvsagt å foretrekke).

RICHARD HODNEFJELL er Cand.polit og daglig leder av Garuda Utvikling AS, og programansvarlig for Garuda Lederskole på Solstrand.  Garuda Lederskole har nylig hatt 20-års jubileum. Ca 700 ledere har gjennomført lederutviklingsprogrammet på Solstrand siden starten i 1992. www.garuda.no