Hvert år kårer instituttet Great Place to Work® Institute de 10 beste norske arbeidsplassene og her er rådene fra fire ledere som alle har skåret høyt på årets kåring.

Erik Mikalsen, Adm. Direktør, Canon Norge

- I Canon er vi stolte over vår arbeidsplass og over å generere gode resultater sammen. Dette fremkommer tydelig i Great Place to Work undersøkelsen 2011.

Det er en tillitserklæring fra våre medarbeidere når vi gjør det godt i undersøkelser som Great Place to Work, som kartlegger vårt forhold til arbeidsplassen vår. I år var tredje gang vi kom høyt på topp 10-listen og det viser at mange års jobbing med å skape engasjement rundt en global Canon-kultur har lykkes. Vår bedriftskultur er basert på japanske Kyosei, et japansk ord som betyr å ”leve og arbeide sammen for et felles gode” og etterleves i praksis blant våre medarbeidere.

Kyosei former våre mål og verdier, måten vi behandler våre medmennesker på og hvordan vi gjennomfører våre forretningsaktiviteter. Stolthet og felleskap er viktige faktorer for den totale trivselen og skaper et godt arbeidsmiljø og bidrar til at hele 88 prosent av våre medarbeidere svarer at ”alt i alt er dette et flott sted å arbeide”.

Vi trenger medarbeidere med et sterkt jobbengasjement. Canons første direktør uttalte: "The spirit is the most important part of the company. If the heart is good, business will be good." Canons 3 Selfs (Selvbevissthet, Selvmotivering og Selvledelse), eller San-ji ånden, er å betrakte som våre grunnleggende prinsipper som hver og en tar hensyn til i sitt daglige arbeid.

Råd til andre ledere

Ved å skape bevissthet rundt kulturen og hva den betyr i handling og adferd i hverdagen, tydeliggjør vi for oss selv, våre kunder og samarbeidspartnere hva vi står for, hva som kjennetegner oss og hva vi er stolte av i Canon.

Dette kan la seg overføre til andre selskaper med et annet kultur og verdigrunnlag. Det handler mest om å sette seg mål og forsøke å etterleve dette i praksis.

Benedicte Solhjell, personalsjef i McDonald's Norge AS

- Hos oss blir man kjent med mange nye mennesker fra ulike kulturer. Det gode vennskapet og samholdet blant våre medarbeidere er ofte grunnen til at mange velger å jobbe hos oss i år etter år. Konkurransedyktig lønn og en fleksibel arbeidstid er en selvfølge. Vi prøver på beste mulige måte å involvere medarbeiderne, nylig fikk de for eksempel være med på gårdsbesøk for å oppleve produksjon av norske råvarer. Det er viktig å ha god kjennskap til egne produkter, og det er med på å bygge stolthet. Vi oppmuntrer til felles aktiviteter som for eksempel grillparty, Halloweenparty, konkurranser, med mer for å styrke det interne samholdet.

Grunnlaget for vår suksess er likevel vårt omfattende opplærings- og lederutviklingsprogram. Et program vi er svært stolte av og som differensierer oss fra andre bedrifter. Ikke mange bedrifter kan tilby sine medarbeidere muligheten til å utvikle seg fra restaurantmedarbeider til franchisetager eller en stilling på hovedkontoret. Vi tror at fortløpende opplæring, personlige tilbakemeldinger og anerkjennelse av hver eneste medarbeider er med på å skape en arbeidsplass hvor man føler at man kan yte en meningsfull innsats og man oppnår en personlig utvikling, enten man jobber heltid eller deltid.Hvert år er det flere tusen som søker jobb hos oss. Gjennom riktig rekruttering kan vi ansette mennesker som vi vet kan bidra med et godt smil, imponerende kundeservice og et høyt engasjement!

Råd til andre ledere:

Man må sette seg høye mål! Vi har gitt et ambisiøst løfte til alle våre medarbeidere - vårt mål er at vi skal ha 100 prosent fornøyde medarbeidere! Det er et kontinuerlig arbeid som vi aldri gir oss med. Det må være rom for å kunne ha det gøy sammen samtidig som man lærer og utvikler seg. Vi ser også at det stilles store krav til fleksible løsninger i forhold til arbeidstid. Man må finne balansen mellom arbeid og fritid!

Når fleksibilitet, arbeidsmiljø, lønn og muligheter for personlig utvikling blir vel ivaretatt får man fornøyde medarbeidere.

Til slutt vil jeg nevne viktigheten av mangfold. I våre restauranter har vi medarbeidere fra rundt 75 forskjellige kulturer, og det er en del av kulturen til McDonald's. Mangfold er integrert i vår personalpolitikk, vårt verdigrunnlag og i lederopplæringen.

 

Odd Reitan, eier av Reitangruppen

- Vi har en veldrevet og effektiv organisasjon hvor lederne i de enkelte leddene har et stort ansvar som igjen er tuftet på respekt, tillit og ydmykhet og filosofien er å ta vare på hverandre.

Råd til andre ledere:

God ledelse er å stå på podiet og dirigere orkesteret og la de andre spille god musikk, mer avansert er det ikke.

 

Tonje H. Magnussøn, HR sjef FINN

- Ledelsen legger til rette for at de ansatte kan ha god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Med en gjennomsnittsalder på 35 år, og mange småbarnsforeldre, er dette viktig for de som jobber her. Vi har hatt et bevisst forhold til å bygge og beholde kulturen vår, både ved å måle etterlevelse av verdiene våre to ganger i året, og ved rekruttering av nye medarbeidere. Vi ønsker å få inn mennesker i FINN som vil gjøre en forskjell, selv og sammen med andre.

Ledergruppen har gått foran som et godt eksempel og vist at den etterlever verdiene våre; takhøyde, presisjon, sult og humør ved å by på seg selv. Blant annet ved å opptre som KISS på Kick off og danse Svanesjøen i rosa trikot på FINN awards.

 Råd til andre ledere:

Ha et bevisst forhold til hva slags kultur som preger selskapet. Vær nøye i rekrutteringsprosessen, og bygg stolthet internt. Se den enkelte ansatte, og ansett og tren opp flinke ledere som gjør det samme. Ha fokus på kompetanseutvikling av medarbeidere, og gi flinke folk videre muligheter i selskapet. Mål trivsel og fornøydhet blant de ansatte, og ta tak i det som ikke fungerer og gjøre noe med det sammen med de ansatte.

Konsulent- og analyseinstituttet Great Place to Work® Institute er institutt som analyserer arbeidsplasser og hjelper virksomheter i alle bransjer med å bli gode arbeidsplasser. De kårer hvert år de 10 beste norske arbeidsplassene og kåringen har tre klasser; Store bedrifter, mellomstore bedrifter og småbedrifter og bedriftene betaler en årlig avgift for å bli vurdert.

Tekst: Kaare Skevik jr

Foto: Odd Reitan - Ingar Næss, sturdiof2