I følge Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisno) for 2015, blir minst 7 av 10 bedrifter utsatt for svindelforsøk.

- Dette stemmer godt med det vi har erfart over de siste fem årene, forteller Per Fredrik Svedlund, administrerende direktør for Trygg Handel AS.

Det finnes svært mange ulike metoder som svindlere bruker til å bedra bedrifter med. Trygg Handel har oversikt over de vanligste knepene - her er noen av svindelformene du bør merke deg;  

Bilde: Per Fredrik Svedlund, direktør for Trygg Handel AS

PFJ_1024x1241_cropped_1014x729_cropped_1006x583.jpg

Katalogsvindel:

Dette innebærer at kunden kjøper en oppføring i en katalog som enten ikke eksisterer, eller som har et markant mindre lesertall enn det kunden har blitt informert om.

Annonsesvindel:

Her kjøper kunden en annonse som få eller ingen leser, eller en annonse som aldri vil bli trykt. Ofte lurer de deg ved å sende et skriv som binder deg til kjøp av annonse, forkledd i et dokument for å «avslutte annonseringen».

Bedriftsinformasjon_1024x576_cropped_660x458.jpg

Utsendelse av falske fakturaer

Dette innebærer helt enkelt at svindlerne sender ut masse fakturaer til bedrifter de aldri har vært i kontakt med, i håp om at de ved en feil betaler fakturaene.

Faktura_falsk_1024x576_cropped_374x466.jpg

Hvem er mest utsatt?

- Vår erfaring er at svindelforsøk kan ramme alle typer bedrifter. Alt ifra enkeltpersonsforetak til de største bedriftene, også kommuner, rammes av svindel, forteller Svedlund.

En forskjell mellom små bedrifter, og større bedrifter med mer enn fem ansatte, er at de mindre bedriftene ofte har større sjanse til å oppdage svindelforsøkene.

- Dette kommer av at det ofte er samme person som både har ansvar for innkjøp og betaling av fakturaer, sier Svedlund.

Det kan derfor være en god idé å sette samme person(er) til begge deler, også i større bedrifter. Dersom bedriftene ikke har gode nok rutiner for godkjenning av inngående fakturaer, kan det lett skje at en falsk faktura glipper gjennom systemet og blir betalt.

- Vi vil påstå at det foreligger store mørketall ettersom mange av disse bedriftene ikke oppdager svindelen før lang tid etter innbetalingen har funnet sted, mens andre lever i god tro om at de har betalt en reell faktura, forteller Svedlund.

Har du opplevd svindel?  

Dersom du har blitt utsatt for svindel, bør du alltid anmelde det til politiet.

- Til tross for at en anmeldelse ikke nødvendigvis medfører en etterforskning, er det uansett en grunnstein for å unngå slike saker i fremtiden. Ved å anmelde svindelforhold bidrar du til å fremme dette samfunnsproblemet, som igjen forhåpentligvis vil medføre tiltak som gjør at svindling blir vanskeligere å utføre i fremtiden, sier Svedlund.

Ved innmelding til virksomheter som Trygg Handel i tillegg, vil dette kunne føre til at det tas videre opp i media, og lar informasjonen spres videre.

Her kan du laste ned hele listen over svartelistede selskaper, som er utabeidet av trygghandel. KLIKK HER!

Tekst: Lizbeth Iren Sæther Osnes