smurfen_450x675.jpg

Spin-off produkter
Det kan ligge store økonomiske verdier i salgsartikler som lages i tilknytning til for eksempel tegneseriefilmer eller animerte filmer. Ikke bare vil salget av slike produkter kunne gi store inntekter, men salget vil være med på å gjøre det opprinnelige produktet enda mer synlig i vår bevissthet og dermed støtte opp under markedsføringen av dette. Slike salgsvarer som knytter seg direkte til for eksempel kino- og TV-filmer og låner navn fra disse, kan nesten eksplodere i utbredelse i forbindelse med lanseringen av filmen.
Smurfene hadde sitt gjennombrudd i Norge rundt 1980 og spin-off produktene florerte straks overalt. Så forsvant de etter hvert og det ble lenge stille. Og så plutselig er de tilbake her i Norge i fjor med en ny animert film og markedet for spin-off produktene åpner seg på ny.

Hvem hadde rettighetene?
Det blir da klart fristende for forskjellige aktører i markedet å kaste seg på karusellen med forskjellige spin-off produkter. Rettighetene til de opprinnelige figurene består imidlertid som regel alltid etter en slik pause fremdeles hos de opprinnelige skaperne, og det vil ikke være fritt frem for andre til å starte salg av slike produkter.
Da smurfesangene igjen strømmet ut, var det en rekke aktører her i Norge som kom på banen. Tollvesenet stoppet på kort tid importforsyninger av smurfetilknyttede varer til mange små og større foretak som ønsket å tjene penger på den nye suksessen for de små blå figurene. Problemet var bare at de alle fleste artiklene var falske og uautoriserte versjoner. De originale produktene hadde fritt kunne importeres så lenge importøren hadde hatt en avtale om dette med rettighetshaverne, mens de falske produktene ble stoppet og krevet destruert med det tap dette representerte for importørene.

Moral I
Dette kan kort her liksom i andre tilsvarende sakene formuleres slik: Importer ikke falske produkter; det er inngrep i andres rettigheter: Ta kontakt med de som sitter på de opprinnelige rettighetene, og forsøk å få en avtale om import og salg i Norge. Det kan gi gode og ærlige inntekter.

Og så snur vi problemstillingen!
Vitende om at det ligger store verdier i disse spin-off produktene, vil det være viktig for de som skaper noe nytt her i landet, å sterkt vurdere om det er mulig å knytte noe ekstra og forsterkende for det nyskapte ute i markedet ved hjelp av slike produkter. Et godt eksempel på noen som har tenkt riktig her, er de norske skaperne av historiene og filmen rundt den lille redningsskøyta ELIAS. I tillegg til bøkene og filmene er det satset på en rekke slike tilknyttede produkter som alle appellerer til de barn som er målgruppen. Det er i tillegg til en serie av ELIAS-båter lansert fiskevester, fiskesnører og annet fiskeutstyr i tillegg til klær, brettspill og bøker, osv.
Dette bygger opp under den opprinnelige idé og produkt. Dette får en forsterket oppmerksomhet og en lettere gjennomslagskraft ute i markedet.

Moral II

Det kan ligge betydelig verdier i slike spin-off produkter i seg selv, og slike produkter vil kunne hjelpe deg å etablere også det opprinnelige produktet raskere og sterkere på markedet. Henvender det du skaper, seg kanskje seg først og frem mot barn, bør du vurdere utvikling og markedsføring av slike tilleggsprodukter.

Artikkelens ”redningsbøyer”
Skal vi holde oss i landet rundt redningsskøyta ELIAS, har denne artikkelen følgende redningsbøyer:

▪          Importer ikke falske spin-off produkter
▪          Sats heller på avtale med rettighetshaverne
▪          Skaper du noe eget, se på mulighetene å skape tilleggsprodukter
▪          Dette vil kunne hjelpe deg i markedsføringen av hovedproduktet
 

TEKST: PER A. MARTINSEN er advokat og partner i Oslo Patentkontor. Oslo Patent kontor hjelper med å ivareta forretningsideer gjennom patenter, varemerker, design og annet. Oslo Patentkontor har spisskompetanse innen bla piratkopiering og grensekontroll.

oslopatentkontor.no