Gå etter nettverk med et faglig og dypere innhold. Det er disse nettverkene som skaper verdi. Dette sier administrerende direktør for Novo A/S Henrik Gürtler.

Han er også formann for Novozymes og flyplassen i København. Han påpeker at det er to typiske nettverk for bedriftsledere. Den ene typen har et betydelig utdannelseselement. Du sitter bak fire vegger med likesinnede og drøfter faglige ting. Noen av diskusjonene forlater aldri lokalet.

Henrik Gürtler var tidligere med i VL-gruppe 2, Danmarkes største og ledende nettverk for bedriftsledere og direktører, men trakk seg derfra våren 2011. Han fikk ikke noe ut av det lenger og ville ikke være bundet til å måtte delta i et møte en gang i måneden. Han har siden trukket mot mindre nettverk, som han har hjulpet til med å etablere. Dette er nettverk hvor han er med styreledere eller toppsjefer fra andre selskaper.

- Mitt utgangspunkt er at jeg personlig liker å bruke tid på nettverket, så fremt jeg får noe ledelsesmessig eller forretningsmessig ut av det, sier Henrik Gürtler.

- Jeg har i de senere årene søkt mot nettverk som jeg selv er med på å skape. Det er nettverk hvor vi synes det er bra å møtes hos hverandres bedrifter en gang i kvartalet eller lignende. Vi møtes, når det er behov, og det er svært dynamisk. Disse nettverkene har jeg en del av, sier Henrik Gürtler og nevner at nettverkene ofte har en liten håndfull medlemmer.

Han mener ikke at nettverk, hvor man kommer for å høre et foredrag eller lignende og deretter spiser sammen, har liten verdi. Derimot anbefaler han yngre direktører og ledere til å delta i nettverket, hvor læring og faglig innhold står sterkt.

- Dette kan eksempelvis være et nettverk hvor virksomhetene implementerer IT-systemet SAP. Det er ikke skrevet noen store manualer på dette, så man kan virkelig dumme seg ut hvis du gjør dette galt. Eller det kan være økonomisjefer som deltar i et nettverk om markedsføring av produkter i Kina, sier Henrik Gürtler og nevner Center for Ledelse som et av stedene hvor slike nettverk tilbys.

Kilde: Business.dk