-Opprinnelig jobbet jeg i et svensk selskap som solgte produkter til videokonferanser. Smartboard var så vidt lansert i Norge i 1995 og var et biprodukt i det svenske selskapet. Men i 2005 trakk jeg meg ut og etablerte mitt eget selskap Interactive Norway AS, hvor jeg ville bygge selskapet rundt interaktiv teknologi. Jeg tok med meg Smartboard inn i det norske selskapet. Til å begynne med var det kun meg i selskapet, men vi økte raskt til tre ansatte, og det første året solgte vi rundt 500 Smartboards og omsatte for 11 millioner kroner. Potensialet var formidabelt, forteller gründer, deleier og daglig leder Ian Guildford. Vi møter ham i Interactives nye lokaler i Gjensidige gården på Lysaker.

Gasellebedrift

-I 2009 og 2010 var vi gasellebedrift med mer enn en dobling av omsetningen hvert år. I 2010 solgte vi 6000 Smartboards og omsatte for 92 millioner kroner, og fortsatt er markedet langt fra mettet. Det var i 1989 at det første Smartboard så dagens lys, og i Norge så vi den første tavlen i 1995. Med bakgrunn i læreryrket var det selvfølgelig skolene og klasserommene som var målgruppen for lærerekteparet i Canada. Og fortsatt er nok skolevesenet det største markedet. En tidlig undersøkelse viste at elevene hadde 20 prosent større læringsopptak ved bruk av Smartboard, og per i dag har 88 prosent av klasserommene og 98 prosent av skolene i England en interaktiv tavle. De har skjønt det, smiler Guildford.

Uendelige muligheter

-Smartboard har nesten ubegrensede pedagogiske muligheter. Det består jo av en projektor, en PC og en interaktiv tavle som både kan skrives på og brukes som en PC skjerm med touch system. Her kan hele skolens pensum ligge inne, man kan søke opp all verdens arkiver som f.eks NRKs nyhetsarkiv eller dagsavisenes arkiver, løse matematiske oppgaver eller kjøre presentasjoner. Alt som gjøres på tavlen kan lagres eller distribueres til elevene, eller et Smartboard i et klasserom i Sør-Norge kan gå online med et Smartboard i et klasserom i Finnmark. Mulighetene er uendelige. Derfor har vi etter hvert god dekning i skolene her i landet. Rundt 40 prosent av norske klasserom har et Smartboard i dag. Og da kommunene for noen år siden oppdaget hvilken stor omsetning vi hadde, og hvilket behov det var for en slik løsning i klasserommene, etablerte de rammeavtaler for omsetningen, og dermed en offisiell aksept for produktet. Derfor er vi snart halvveis i dekningen av klasserom i Norge.

Stort potensial i næringslivet

-Men det betyr ikke at vi vil møte veggen når skolemarkedet er mettet om noen år. Smartboard er ypperlig også for næringslivet. Alle bedrifter har et møterom eller flere. Produktet kan tilpasses en hver bedrift og bransje gjennom forskjellig typre programvare, og potensialet er derfor meget stort. Bare i Statoil har de 2000 møterom! Men vi har bare såvidt begynt å skrape i dette markedet. Likevel har vi levert 240 enheter til Telenor, Forsvaret er en stor kunde, politiet, sykehusene og ikke minst, oljebransjen hvor kommunikasjonen mellom plattformer og land er ekstremt viktig i forhold til å unngå nedetid, som er svært dyrt for oljeselskapene. Price Waterhouse er en god kunde, med 50 møterom, Norgesgruppen har investert i mange Smartboards, og også Statkraft. Men fortsatt er det tusenvis av små og store bedrifter her i landet som vil kunne ha glede og nytte av tavlene våre. Prisen er heller ikke avskrekkende. Et Smartboard koster fra 12.000 kroner og oppover til rundt 150.000 for de mest avanserte. Klasseromsversjonen koster ca 25.000 kroner. Og alt selges gjennom våre ca 80 forhandlere i Norge, sier Ian Guildford.

Omfattende kursvirksomhet

-Interactive Norway AS har i dag 11 fast ansatte og 12 på deltid. Kursvirksomhet er selvfølgelig en naturlig følge av et produkt som Smartboard. For å få fullt utbytte av dette produktet er det viktig å lære seg å bruke det på riktig måte. Vi holder kontinuerlig kurs både for lærere og næringsliv, og etter hvert er mange av lærerne blitt våre beste kursholdere. De er jo allerede dyktige pedagoger og lærer Smartboard godt å kjenne gjennom arbeidet sitt i klasserommene. Men det vi også ser er at det hvert år utdannes 30 dyktige brukere fra hver avgangsklasse på skolene. De unge elevene har jo dette nærmest naturlig i blodet og kan Smartboard i detalj når de er ferdige med skolegangen. Og etter hvert får de seg jobb i næringslivet og tar med seg kunnskapen om bruken av Smartboard inn i selskapet. Om noen år vil kursvirksomheten heller handle om oppdatering når nye og videreutviklede Smartboards kommer på markedet.

Holder seg til kjernevirksomheten

-Vi ser selvfølgelig etter tilleggsprodukter, men har foreløpig ikke funnet noen som kan matche Smartboard. Derfor har vi satset helt og fullt på dette ene produktet, og det har vært den store suksessfaktoren i selskapet. Vi har holdt oss til kjernevirksomheten vår, og så lenge etterspørselen er så stor som den er, markedet langt fra er mettet og Smartboard har en markedsandel på 50 prosent, fortsetter vi å satse på Smartboard – men med åpne øyne for andre gode og utfyllende periferiprodukter. Men foreløpig holder vi oss til ordtaket – skomaker, bli ved din læst!, smiler Ian Guildford.  

Skribent: Terje Myklebost

Foto: Ingar Næss - studiof2