Pessimismen i oljesektoren og advarslene om nedtur i norsk økonomi ser ikke ut til å nådd små og mellomstore bedrifter – selve ryggraden i norske næringsliv. Ifølge Eniros SMB-barometer, som 2 154 små og mellomstore bedrifter har besvart, sier 55,7 prosent at de tror på økt omsetning i år, og 35,8 prosent tror omsetningen vil bli som i fjor.

- Generelt kan det virke som om små og mellomstore bedrifter i Norge fortsatt tror på videre vekst fremover, og foreløpig ikke har latt forventningene til det neste året bli preget av de makroøkonomiske utviklingstrekkene. Det er små regionale forskjeller i de økonomiske forventningene, men ett fylke utmerker seg negativt og det er Rogaland, kommenterer Håvard Atle Skaug, produktsjef hos Gule Sider.

Flest forventer lavere omsetning i Rogaland

Etter de største oljeprisfallene siden finanskrisen ble begrepet «oljebremsen» tatt i bruk med spådommer om en oppbremsing i norsk økonomi. Rogaland er det fylket hvor de fleste virksomheter er tett knyttet sammen med oljeindustrien og i følge Eniros SMB-barometer fylket med høyest prosentandel bedrifter som forventer mindre omsetning det neste året. Mens landsgjennomsnittet ligger på 6,5 prosent, melder hele 14,2 prosent av Rogalandsbedriftene at de forventer en nedgang i omsetningen.

- Det kan virke som om oljebremsen er i ferd med å slå inn også hos SMB-bedriftene i Rogaland. Dette illustrerer hvor tett sammenvevd næringslivet i Rogaland er med oljeindustrien, sier Skaug.

Mest optimisme i hotell og restaurant

SMB-bedriftene innen hotell- og restaurantbransjen har størst fremtidstro. 70,4 prosent av de spurte bedriftene i denne bransjen forventer omsetningsøkning det neste år.

- Hotellbransjen er en bransje som blant annet baserer seg på turisme, og som derfor kanskje lar seg prege mer av internasjonale konjunkturer enn av nasjonale konjunkturer, og det kan nok forklare optimismen, sier Skaug.

Industribedriftene mest pessimistiske

De minst optimistiske SMB-bedriftene finner man innenfor industrien. Her sier blant annet 16,7 prosent at de forventer lavere omsetning det neste året.  

- Industribedriftene er nok der man foreløpig har merket mest til nedgangen i oljesektoren, og det preger derfor forventningene på den videre økonomiske utviklingen, sier Skaug.  

Topp 5: Bransjer som forventer omsetningsvekst:

  • Hotell, overnatting og restaurant: 70,4 prosent
  • Salg og kundeservice: 69,9 prosent
  • Økonomi og regnskap: 63,4 prosent
  • Vare- og detaljhandel: 61,6 prosent
  • Servicenæring: 60,7 prosent

Topp 5: Bransjer som forventer omsetningsnedgang:

  • Industrivirksomheter: 16,7 prosent
  • Rådgivning- og konsulentvirksomhet: 7,6 prosent
  • Økonomi og regnskap: 7,3 prosent
  • Håndverkere: 6,8 prosent
  • Transport og logistikk: 6,6 prosent