Lurer du på hva det egentlig innebærer å være tydelig som leder og som samarbeidspart – og hvordan dette kan praktiseres i egen hverdag?

  • Er du nysgjerrig på når du er på ditt beste, og og hvordan atferden din virker inn på andre?
  • Er du interessert i oppdatering på nyere forskning og praktisk metodikk på hva som gir økt påvirkning og gjennomslagskraft i utøvelse av ledelse?
  • Liker du å lære og reflektere med andre og dele erfaringer sammen med andre ledere?

SMIDIG LEDERSKAP er utviklet for å imøtekomme slike behov.

Gjennom to innholdsrike og intensive kursdager får deltakere utdypet innsikt i

  • Å kjenne seg selv - en forutsetning for godt lederskap og gode relasjoner  
  • Perspektivering: Hvordan ser og fortolker jeg?
  • Styrkebasert lederskap. Hvordan virker jeg i samarbeid med andre?
  • Dømmekraft, beslutninger og gode valg
  • Kommunikasjonsferdigheter i relasjoner
  • Anerkjennelsens betydning i samarbeid
  • Å takle kritikk, uenighet, konflikter, ugreie relasjoner

PÅMELDING - SMIDIG LEDERSKAP

Tid: 22. og 23. oktober 2018 på Holmsbu Bad (http://holmsbubad.no/)

Ønsker du å delta på NY senere samling, ta kontakt: februar 2019 (dato kommer senere)

Pris: Kr. 11500 pr- deltaker
Inkludert i prisen er selve kurset, overnatting, alle måltider og kursmateriell (Vi anbefaler overnatting grunnet helhet og utbytte av programmet. Kontakt oss om dette blir vrient å få til. Vi finner vi en løsning.)

Antall: Maks 12 deltakere