Cecilie Saanum_750x1103_cropped_450x319.jpg

Hiv deg ut i det

Frykten for feiltrinn er stor. Altfor stor. Som jeg nylig sa til en allerede godt synlig kunde på vei ut i sosiale medier-sfæren:Selvsagt kommer det til å gå galt.

Jeg rådet dem til å hive seg utpå, la flest mulig av de ansatte som ønsker det få være en del av den sosiale, digitale kommunikasjonen. En natt postes det noe fra firmafesten som ikke burde blitt postet. En dag skrives det en impulsiv og småirritert oppdatering på bedriftens vegg, ment for en av de ansattes private profil – hvor den heller ikke burde være.

Jada, det kommer til å gå galt.Men alternativet er verre. Bedriften blir mindre synlig, lukket og lite sosial. De ansatte begrenses, opplever at de ikke får tillit hos ledelsen.En bedrift kan være transparent på flere måter: De kan
synliggjøre liten handlefrihet for de ansatte og stor skepsis ved å unnlate å være sosiale digitalt. Eller de kan vise hvem de er, slik vi ser dem når vi møter dem på deres arena – på et kontor, i en butikk eller i en resepsjon.

Vi kompliserer og analyserer for mye når bedriften skal bli sosial på nett. Vi må gå ”back to basic” og forenkle.
Bak enhver skjerm og bak alle logoer vet vi at det er mennesker som snakker med mennesker.Når vi husker på det, blir kommunikasjon i sosiale medier enklere.

Ikke bygg business på spontanitet alene

Fire faktorer, kalt de tre T-ene, fungerer like godt i digital kommunikasjon som når vi møtes ansikt til ansikt: Tekst, timing, tilstedeværelse og tid.


Denne artikkelen handler mest om timing, relatert til det å være genuin. Dette er to motsatser for mange. De menneskene og bedriftene som lykkes over tid, er de som er genuine. Det er de som har en levende kommunikasjonsstrategi og er 100% tro mot bedriftens stammekultur og verdigrunnlag.

Hvis det lages en strategi som er i strid med hvem kundene møter når de kontakter bedriften IRL (in real life; per telefon eller personlig møte) faller korthuset raskt sammen. Da skuffer vi markedet vårt. Vi leverer en utgave som ikke stemmer med hva vi har lovet.Derfor vil genuin kommunikasjon overgå strategi, dersom disse ikke er samkjørte.

Å være genuin kan lett forveksles med å være spontan. Dette gjelder særlig i sosiale medier, hvor alt skjer så raskt og umiddelbart. Ja visst skal vi være spontane,
men vi bygger ikke business på spontanitet alene.

Timing er avgjørende
Hvem vil dere nå ut til når du og bedriften din er digitalt tilstede? Timing av budskap er avgjørende for de fleste personer og bedrifter i sosiale medier. Unntakene er 'breaking news': svært profilerte merkevarer og kjente personer. De går fri fra timing-aspektet, og vil tiltrekke seg markedets oppmerksomhet i kraft av hvem de er.
For alle oss andre? Timing is everything.

Selvsagt skal vi ha innhold. Det er jo en forutsetning, et minstekrav.Det er den første av de fire T´ene: Tekst. Å tro at godt innhold alene tiltrekker seg oppmerksomheten i den digitale jungelen er en småarrogant holdning, eller i beste fall en naiv holdning. 'Kom og se på meg!' fungerer dårlig. Bryan Kramer skriver godt om sosial kommunikasjon anno 2014 når han skriver: -Content is king, but context rules the experience.

Hvem skal vi nå? Hvor er de og hvilke kanaler befinner de seg i? Når er de der?Det Bryan Kramer kaller kontekst, er det jeg har kalt 'timing':
 Det å tilpasse innholdet til hvem du vil nå, hvor de er og når de er tilstede. Dette er grunnleggende markedsføringskompetanse som mange later til å glemme i sosiale medier.

Auto-oppdatere?

Husk å sjekke hva som rører seg i det digitale, sosiale rommet før du legger ut noe på vegne av bedriften. Hva har skjedd mens dere var logget av? Tenk bare på 22. juli, eller Algerie i januar 2013. Dette er hendelser som gir oss grunn til å være skeptisk til auto-oppdateringer. Du kan ikke bare storme inn i rommet og ta ordet, uten å ha se hele konteksten. Du må se an stemningen i rommet du entrer, hvem som er der og hva de snakker om. Det er fint å få med seg omgivelsene før vi buser ut med hva vi har på hjertet. Dersom din bedrift velger å bruke auto-oppdateringer, sørg i det minste for at noen har kapasitet til å følge med 24/7. Da kan de fjerne planlagte budskap ved behov.

Vi vil bli hørt
Timing i sosiale medier kan utløse kritikk når mottakerne finner ut at det ligger en strategi bak. Det har jeg selv opplevd flere ganger, både med egen profil og ute i bedriftene. Folk ble skuffet og trodde jeg var genuin, men så viste det seg at jeg hadde planlagt enkelte oppdateringer.

Pass på at bedriftens viktigste budskap når frem til dem de er ment for. Jeg ønsker å snakke når de jeg vil nå er tilstede, når jeg tror noen finner nytte eller glede i det jeg har å si. Hvem snakker i en tom sal om det de brenner for? Vi vil bli hørt. Likevel ser jeg gang på gang at bedriftene entrer det digitale rommet når mottakerne ikke er der. Sørg for å vite når målgruppen er logget på, og krydre bedriftens digitale stemme med spontane oppdateringer mellom de mer strategiske budskapene. Slik vi kommuniserer analogt når bedriftens representanter møter kunder ansikt til ansikt.

Ja visst kommer det til å gå galt.Vi får noen digitale skrubbsår, noen hastemøter, litt krisestemning etter feil oppdatering på feil sted til feil tid, med feil innhold.
Så reiser vi oss, tar en restart og tvitrer løs på ny.

Når vi frykter feiltrinn
Husk at de andre også kommer til å snuble og gjøre feil. Vi ser en helt ny kultur, og vi ser hverandre tydeligere enn før. De som gjemmer seg bak skjermene og velger bort bedriftens digitale stemme blir taperne.Bedriftene og lederne som våger å la de ansatte være genuine og feilbarlige sammen er fremtidens vinnere. Det danker ut enhver pent pyntet strategi. Men vi bygger altså ikke business på spontanitet alene. Sørg for at strategien er genuin.

Tekst: Cecilie Thunem-Saanum er foredragsholder, med hovedfelt innen kommunikasjon og tidsbruk. Hun har mange års ledererfaring, blant annet lederstillinger knyttet til salg og markedsføring, reiseliv og kultur. I dag driver hun rådgivningsfirmaet CecilieTS AS og fagbloggen CeclieTS.no

FOTO: Anne Elisabeth Næss