Grunnleggeren Tone Lise holder fortsatt koken, og mye av grunnen til dette er hennes brennende engasjement for en av samfunnets mest utsatte grupper – kvinner som er ofre for menneskehandel. Dette er ikke bare et svært sårbart område, men også komplisert, med forgreininger internasjonalt og inn i det politiske rom. Så hvorfor valgte hun ikke noe enklere, som for eksempel å gi penger til organisasjoner som bygger skoler i Afrika?

sosialtansvar - csr.jpeg

Bilde: Tone Lise Forbergskog er grunnleggeren av Tone Lise Akademiet AS, som så dagens lys for 31 år siden. I dag er bedriften en av Norges største på utdanning innen skjønnhetsbransjen, og har 20 ansatte.

Hjertet må med

– Vi valgte å ta det vi kaller et aktivt sosialt ansvar – det vil si at vi ikke bare støtter økonomisk. Å gi penger til en god sak er selvfølgelig bra, og det er viktig at bedrifter engasjerer seg også på denne måten. Men vi ville aktivt engasjere medarbeiderne våre i saken, slik at de kunne være med og delta i praksis. I bakhodet hadde jeg en tanke om at det å engasjere medarbeiderne også ville bli bra for bunnlinjen. Vi har beholdt medarbeiderne lenger enn det som er vanlig – hos oss blir i de 10–20 år og vi har svært liten gjennomtrekk. De ønsker rett og slett fortsatt å jobbe hos oss.

–Alle er med på dette prosjektet. Det skaper et godt miljø der folk bryr seg, og vi opplever større omsorg mellom medarbeiderne og at de tar vare på hverandre. Dette vil alle bedrifter som tar aktivt sosialt ansvar merke – at de ansatte i større grad bryr seg om hverandre som en effekt av at de bryr seg om noe som er større enn dem selv. Det har ikke bare påvirkning på arbeidsmiljøet, men også på det psykososiale. Det er rett og slett viktig for oss som mennesker å bidra til noe som ikke bare handler om å tjene penger.

– Det spiller egentlig ingen rolle hva en bedrift velger å engasjere seg i – det viktigste er at man gjør noe. Det kan være prosjekter som tar vare på naturen, eller organisasjoner som jobber med dyr. I dag skriker alle om at man må ta samfunnsansvar, men det må gjøres med hjertet. Ellers faller det gjennom og blir fake. Du som leder må gå foran med et godt eksempel og vise ditt engasjement.

Dobbel bunnlinje

Forbergskog peker på at sosialt ansvar ikke bare er å kaste tiden ut av vinduet – det blir penger av det til slutt.

– Jeg kaller det den doble bunnlinjen, der det faktisk gir direkte økonomisk uttelling på sikt. Vi valgte et tøft område, menneskehandel, som er en av de største ulovlige økonomiene i verden. Det er over 13 år siden vi startet med disse prosjektene, men vi har ikke snakket høyt om det. Det har vært et område som er omgitt av mange tabuer, så vi har kun holdt foredrag om det i lukkede fora. Det har inntil nå ikke vært aktuelt å si noe, selv om både TV og andre medier har vært på oss for å få intervjuer. Jeg ville at historien skulle presenteres rett når vi var klare for det, av hensyn til kvinnene i prosjektet.

– Det er viktig å tenke seg godt om når man tar slikt ansvar. Vi har aldri gjort det for publisitet. Gjør du det av kommersielle årsaker, faller det fort gjennom. Men jeg har sett den doble bunnlinjen hele veien. Vi gjør en viktig jobb, vi redder og endrer liv, og det er for meg som leder et mer meningsfullt arbeid. Det er vår interne baby, vårt prosjekt. Det gir også en helt annen effekt at vi først nå forteller om det, 13 år etter at vi startet. Nå er folk enda mer stolt over å jobbe hos oss! Det skal jeg også være ærlig på – hadde jeg ikke startet dette, hadde jeg nok solgt bedriften for mange år siden, etter å ha drevet den så lenge. Nå vil vi inspirere andre bedrifter til å gjøre noe. Når vi har turt dette, og klart det i kosmetikkbransjen, ja, da kan folk gjøre hva som helst!

Involvert internasjonalt

Forbergskog understreker at prosjektet også har hatt sine bølgedaler, noe som er naturlig på et så tøft område som menneskehandel. Opprinnelig startet det som et undervisningsprosjekt, men ble raskt noe langt større.

– Vi jobber med politiet, advokater, NAV, Justisdepartementet og er litt involvert i mange tunge saker. Vi skulle opprinnelig bare undervise disse kvinnene … Vi har hatt en fulltidsansatt prosjektleder i 12 år, som har hendende fulle. Alt ble mye større enn jeg hadde regnet med. Vi er involvert med oppholdstillatelser og trygging av ofre for menneskehandel, og vi er involvert i alle fora som jobber med menneskehandel i Norge.

– Norge skrev under Palermoavtalen for cirka 18 år siden, der vi forpliktet oss til å gi disse kvinnene/menneskene et trygt sted å bo, og arbeid eller utdanning. Dette er en kontrakt vi har signert med FN og Europarådet og som omhandler forpliktelsene etter at vi hjelper ofrene ut av menneskehandelsituasjonen.  Bedriften vår, i samarbeid med Rosa (ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse innenfor menneskehandel) er faktisk det eneste organet som har et utdanningsløp for ofrene for menneskehandel! Vi har et fast utdanningsprogram, utarbeider årsrapporter og så videre. Når Norge får besøk fra Greta, som er Europarådets ekspertgruppe, for å vise hvordan det offentlige jobber med dette, er det vårt prosjekt som blir presentert. Vi hadde riktignok ikke klart å skape et så stort prosjekt uten den statlige støtten Justisdepartementet har gitt Rosa, men det er litt spesielt at vi sammen med Rosa er myndighetenes alibi på dette området. For ordens skyld får kvinnene all sin undervisning utenfor skolens område.

Starter med lederen

Forbergskog sitt råd til ledere som ønsker å ta aktivt sosialt ansvar, er å starte med seg selv. Hun forklarer at det er du som leder som er drivkraften, og at du må være personlig engasjert og gjøre det med hjertet.

– Når du klarer å få folk engasjert og gjøre storyen virkelig, vil det smitte. Det finnes mange organisasjoner dere kan ta kontakt med og høre hva de trenger hjelp til. Er du som leder engasjert i ungdommer på skråplanet? Innvandrere? Eldre? Det finnes et hjelpeapparat for alt. Men det er ingen tvil om at næringslivet må med, fordi stat og kommune aldri vil klare å løse samfunnsproblemene alene.

– Hvis du for eksempel ønsker å hjelpe barn og ungdom, kanskje du har en arbeidsplass de kan ha nytte av å bli kjent med? Kan du rekruttere noen ungdommer? Sponse kule ting til den lokale ungdomsklubben? La medarbeiderne komme med konkrete ideer og spør dem om hva de tenker om ting, det gir et helt annet engasjement. Hvis du ikke er sikker på hvor dere skal bidra, men dere har bestemt dere for å ta samfunnsansvar, kan du også be medarbeiderne om ideer til hvilke områder dere kan ta tak i. Men du som leder må også være med, det kan ikke avhenge av enkeltpersoner som kanskje slutter eller blir syke, avslutter Forbergskog.

Du kan lese mer om Tone Lise Akademiets kamp mot menneskehandel i boken «Dream big – take no shit!» 

Tekst: Inger Lise Kontochristos