Det hviler et stort ansvar på norske bedrifter om dagen, spesielt på toppnivå. Emballasjemengdene vokser, men det gjør heldigvis også bevisstheten rundt ny og mer miljøvennlig emballering. Årlig sender norske bedrifter 570 000 tonn emballasje ut på markedet. Derfor er 6500 bedrifter medlem av Grønt Punkt Norge, hele Norges retursystem for emballasje. Grønt Punkt Norge-medlemskapet sikrer at den kildesorterte emballasjen bedriften sender ut på markedet blir gjenvunnet.

Lønnsom fremtid
Avfallsbransjen er stadig i utvikling. Nylig kom EU med nye krav til materialgjenvinning av avfall og økt fokus på sirkulærøkonomi. EUs sirkulære økonomipakke krever at produsentene tenker nytt om plastemballasje og avfall. Emballasjen må re-designes for å kunne materialgjenvinnes, og bruken av resirkulerte materialer må øke. Med de enorme mengdene emballasje som næringslivet sender ut i markedet, er det mye penger å spare selv med ørsmå justeringer. Det vil påvirke både lagerplass, transport og gjenvinningsgraden. – Bedrifter må tørre å tenke nytt om avfall, vi er inne i en tid der næringslivet endelig ser på avfall som en ressurs, sier Jaana Røine, adm. dir i Grønt Punkt Norge. – Det er både miljøvennlig og lønnsomt å ta grep og se på alle sider av sin virksomhet på nytt.
 
Kurs & workshops
Grønt Punkt Norge tilbyr praktiske kurs og workshops for medlemmer som skal gjøre det enklere å lage lønnsomme, sirkulære løsninger i bedriften. “Design for gjenvinning” er en kompetanse hos Grønt Punkt Norge som hjelper bedrifter med å forbedre emballasjen slik at gjenvinningsgraden blir større og avfallsmengden mindre. Det handler om å optimere produktets materialer, farger, funksjoner og størrelser, for å redusere avfallet og forbedre gjenvinningsgraden. “Design for gjenvinning” er et unikt tilbud hvor bedrifter kan få konkrete tilbakemeldinger på eksisterende emballasje. 
 
Miljøarena
Jaana Røine mener det er viktig å dele kunnskap og inspirere hverandre. – Vi ønsker å være en samarbeidspartner og skape en arena der næringslivet kan dele erfaringer og jobbe sammen for miljøet. Grønt Punkt Norge legger til rette for samarbeid på tvers av ulike bransjer i næringslivet, noe som er avgjørende for utvikling av fremtidens avfallshåndtering. 

Medlemskapet i Grønt Punkt Norge sikrer bedrifters produsentansvar. 

Les mer her