Ifølge en ny forskningsrapport fra Högskolan i Gävle, Sverige påvirkes minnefunksjonen av støy, og dess mer støy man er omgitt med når man mottar informasjon, dess mer sannsynlig er det for at man ikke husker hva som er sagt. For det holder ifølge rapporten ikke å høre en muntlig beskjed for å kunne huske den. Man må ha fred og ro rundt seg om all informasjonen skal sette seg i minne.

- Minne blir svekket hvis man hører beskjeden i et dårlig akustisk miljø, sier forsker Robert Ljung, ved akademien för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle.
- For personer med svak konsentrasjonsevner er det dessuten vanskeligere å minnes og forstå hva man leser i støyende miljøer. Det finnes nemlig et samsvar mellom effektene av uønsket lyd og evnen til å konsentrere seg. Lyd som påvirker leseforståelsen negativt har større effekt på individer med lav enn med høy konsentrasjonsevne. Det gjeller først og fremst overraskende lyd, som et slags uventet signal, sier forskerkollega Patrik Sörqvist vid Högskolan i Gävle.

Kilde: chef.se