Formålet med studiet er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre gode strategisk valg for virksomheter. Studiet passer for ledere og medarbeidere som engasjeres i strategi- og endringsprosesser, og som ønsker større kunnskap om endringsledelse, uavhengig av bransje eller sektor. Studiet passer også for konsulenter som driver endringsprosesser i virksomheter.

Fem hovedtemaer belyses:

  • Introduksjon til strategifaget
  • Analyse av kunder og marked
  • Analyse av organisasjonen
  • Utvikling av strategiske alternativer
  • Implementering og gjennomføring

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med seks samlinger á tre dager med oppstart i oktober.

Samlingsdatoer
1. samling: 30. oktober - 1. november 2017
2. samling: 4. - 6. desember 2017
3. samling: 29. - 31. januar 2018
4. samling: 19. - 21. mars 2018
5. samling: 2. - 4. mai 2018
6. samling: 11. - 13. juni 2018

I løpet av studiet vil studentene jobbe med cases og med et større prosjektarbeid under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i september 2018, sammen med en muntlig eksamen.

Om foredragsholderne:

lise feirud.png

  Lise Feirud

Feirud er førsteamanuensis i strategi og markedsføringsledelse, og har jobbet med utvikling og implementering av strategier, samt evaluering og måloppnåelse på norsk, nordisk og globalt nivå. Strategiene har vært utarbeidet for hele bredden av selskaper; fra små gründerselskaper til store, globale selskaper. I tillegg til selskapsstrategier, har Feirud jobbet med produkt, markeds- og kommunikasjonsstrategier.

 

 

Fahad Awaleh.jpg

  Fahad Awaleh
Awaleh har med sin PhD-grad i strategisk ledelse god kjennskap til hva som kjennetegner vellykket strategiarbeid, posisjonering og endringsledelse hos ledende virksomheter. I tillegg til 15 års fartstid fra akademia som forsker og foreleser, har Awaleh mange års erfaring som leder, rådgiver og konsulent innen strategifeltet.

 

 

Frode Reksten - Bilde 29 apr 2013.jpg

 Frode Reksten
Reksten er høyskolelektor tilknyttet Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra undervisning i strategi på ulike nivåer. Han har også arbeidet som administrerende direktør i flere selskaper og har flere styreposisjoner i nasjonale og internasjonale selskap. Reksten har bakgrunn fra både privat-, offentlig og ideell sektor.