Formålet med studiet er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre gode strategisk valg for virksomheter. Studiet passer for ledere og medarbeidere som engasjeres i strategi- og endringsprosesser, og som ønsker større kunnskap om endringsledelse, uavhengig av bransje eller sektor. Studiet passer også for konsulenter som driver endringsprosesser i virksomheter.

Fem hovedtemaer belyses:

  • Introduksjon til strategifaget
  • Analyse av kunder og marked
  • Analyse av organisasjonen
  • Utvikling av strategiske alternativer
  • Implementering og gjennomføring

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med seks samlinger á tre dager med oppstart i oktober.

Samlingsdatoer
1. samling: 5.-7. november 2018
2. samling: 10.-12. desember 2018
3. samling: 29.-31. januar 2019
4. samling: 11.-13. mars 2019
5. samling: 6.-8. mai 2019
6. samling: 3.-5. juni 2019

I løpet av studiet vil studentene jobbe med cases og med et større prosjektarbeid under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i september 2019, sammen med en muntlig eksamen.

Meld deg på her!

 

Om foredragsholderne:

 

lise feirud.png
Lise Feirud
Feirud er førsteamanuensis i strategi og markedsføringsledelse, og har jobbet med utvikling og implementering av strategier, samt evaluering og måloppnåelse på norsk, nordisk og globalt nivå. Strategiene har vært utarbeidet for hele bredden av selskaper; fra små gründerselskaper til store, globale selskaper. I tillegg til selskapsstrategier, har Feirud jobbet med produkt, markeds- og kommunikasjonsstrategier.
 
 

fahad awaleh.pngFahad Awaleh
Awaleh har med sin PhD-grad i strategisk ledelse god kjennskap til hva som kjennetegner vellykket strategiarbeid, posisjonering og endringsledelse hos ledende virksomheter. I tillegg til 15 års fartstid fra akademia som forsker og foreleser, har Awaleh mange års erfaring som leder, rådgiver og konsulent innen strategifeltet.

 

Peter Lindelöf.jpg

Peter Lindelöf
Lindelöf er professor ved USN Handelshøyskolen. Han har bred erfaring både fra forskning, undervisning og prosjektbasert virksomhet innen innovasjon, entreprenørskap og strategisk ledelse - nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har han undervist ved Chalmers universitet, Gøteborgs universitet, og University of Nottingham.