Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold.

Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Organisasjonspsykologi organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søk her!

Har du spørsmål om studiet i Organisasjonspsykologi, kontakt høgskolens administrative enhet for oppdragsvirksomhet HIØ VIDERE på e-post og telefon 69 60 80 00.