Henning Harsem web_cropped_450x490.jpg

Ville det ikke vært ønskelig å kunne forstå hvorfor noen lykkes, og andre ikke? Svaret er ofte vanskelig å erfare seg til, men ligger ofte lett tilgjengelig hos de med erfaringen. Etter å ha gjort dette, oppleves svarene fra de ulike lederne alltid forskjellig, men noen røde tråder finnes.

De fleste har en filosofi, økonomisk forståelse og noen teorier om smart markedsføring. I tillegg benyttes mye sunn fornuft, samtidig med pleie av et nært samarbeid med nøkkelpersoner i bedriften. De aller beste avslører at de har benyttet strategiske verktøy. Metoder for avgjørelser i tunge strategiske valg i utviklingen, og for å skape medvirkning fra de ansatte hele veien.

Alle yrkesgrupper har verktøy; snekkere, mekanikere, regnskapsførere m.fl. Men hvilket verktøy har ledere for strategisk utvikling? Ofte brukes bare erfaring og egen fornuft, ingen strategiske verktøy eller metode. Det gode er at de finnes. Det er bare det at ikke så mange som har oppdaget de, og lært seg å bruke de ennå.

De fleste har snekret litt, og vet hva en hammer, sag og tang er. Men mange faller av i faget når man nevner verktøy som sirkelsag, spikerpumpe og dor. Slik er det med lederverktøy også, kun de beste i faget kjenner til verktøyene som gir optimal virkning og funksjon. Selv i årelange studier er ikke effektive utviklingsverktøy for strategi og optimalisering en del av pensum.

Gode og effektive rutiner er avgjørende for enhver bedrift. I det lange løp er dette også viktig for nasjonen, da vår totale velferd avhenger av bedriftenes totale evne til utvikling og innovasjon. Beslutninger og strategiske valg må ikke bare baseres på synsing. Det finnes anerkjente metoder for innsamling og utvikling av beslutningsdata. Dette gir et sikkert og dokumentert grunnlag for utvikling. En vei som blir raskere, tryggere og sikrere. Det er derfor avgjørende at bedriftsledere og -utviklere har kunnskap om de beste verktøyene for egen utvikling. Denne kunnskapen må inn i styrerom, ledergrupper og i pensum på skolene, på en helt annen måte enn i dag. Gjerne som praktiske kurs og temamøter, slik at man får erfaring og ikke bare litterær tilnærming. Veien fra bok til handling er helt uovervinnelig for mange. Nye undervisningsmetoder og erfaringslæring er derfor dypt ønsket i ledelsesfagene.

I hverdagen preges strategi- og utviklingsmøter av lange samtaler og mye prat. Gjerne om de samme tingene gang på gang. De fleste kjenner seg igjen i dette, og kan skrive under på at mange av disse møtene ikke gir spesielt god fremdrift. Videre utvikling skjer ikke sjelden på innfallsmetoden, hvor man hopper på første anskuelige løsning. Virker det ikke, så var alle med å beslutte tabben, så da er det ingen eller alles skyld at millionene renner ut på ingen ting. Vi prøver bare igjen på neste gode ide.

Hvorfor mange forsetter å gjøre disse feilene gang på gang, når det finnes så gode verktøy og løsninger, er underlig. Det er på tide at vi tar grep om bedriftsutviklingen og finner ut av verktøyene som kan gjøre oss så mye bedre.

TEKST: Henning Harsem / Solutions provider
Business Innovation AS