-Jeg så på lykken som noe som var der ett øyeblikk og det neste var den borte, sier Julian Hayes til success.com nettmagasin. Det var hans definisjon på lykke i årevis. Han samlet på materielle goder og så at lykken var aldri vedvarende.

-Hvis vi ikke er forsiktig, kan vi risikere å jakte etter mål som ikke gir oss lykke. Vi ender opp som stresset og overarbeidet i jakten på våre drømmer, sier Hayes. Vi ønsker alle å leve lykkelig men det er lettere sagt enn gjort.

Veiskillet

Etter som Hayes ankom noen veiskiller i livet innså han at jakten på lykke i materielle ting og titler ikke kunne lede til varig lykke. Så han startet å lese mer bøker om personlig utvikling og studerte nærmere vellykkede mennesker som var mer oppriktig glad og takknemlig over livet. Han innså at ekte lykke ikke kommer og går. Det er noe vi skaper med sunne vaner i livet. Disse vanene handler om små ting man ofte overser i en travel hverdag.

Nedenfor er noen av Hayes sine funn av sunne vaner som skaper varig lykke:

  1. Bygg opp selvtillit, selvrespekt og selvaksept

Hvordan du behandler deg selv speiler ofte hvordan andre behandler deg. Hvis du tar godt vare på helsen og sette sunne grenser vil dette speiles i dine omgivelser, mener Hayes. Å sette helsen først er å respektere det man er laget av og fører både til fysisk og psykisk velvære. Det blir også lettere å finne balansen i relasjoner, ha selvtillit og styrke.

  1. Lev i nuet

Fortiden har det med å puste deg i nakken og skape unødvendig stress. Kanskje tenker du på noe som skjedde i går eller for lenge siden? Hayes mener at den ekte gleden ligger i evnen å være til stede i nuet og ikke angre på eller føle skyld for ting som har vært. For mye fremtidstenkning er heller ikke bra hvis det skaper bekymringer. Ha fokus på det du kan gjøre noe med her og nå og gjør det.

  1. Verdsett opplevelser fremfor ting

Det kan være fristende å kjøpe mer og mer ting, men ekte lykke ligger i opplevelsene. Dypere lykke kommer fra meningsfulle livserfaringer og evnen til å sette ting i perspektiv. Sørg for å skape minnerike opplevelser som ikke kan kjøpes for penger. Lykken ligger like mye i prosessen og skapelsen, som målet. Hver dag teller.

  1. Vær selektiv når du velger venner

Husk at du blir fort lik de du er med, så vær selektiv med hensyn til hvem du omgås. Dette påvirker din karakter, ditt sinn, holdning og humør. Se om noen holder deg igjen eller løfter deg frem, tror på deg eller jobber mot deg, er positiv eller negativ. Vær forsiktig med mennesker som ikke er bra for deg.

You are the average of the five people you spend the most time with

 – Jim Rohn

  1. Ha fokus på det store bildet

La deg ikke styre eller frustrere av trivialiteter i hverdagen. Du kan ikke kontrollere alt så la det være og ha fokus på det store bildet av muligheter. Løft blikket fra tid til annen hvis små ting fester seg. Gi plass til å tenke store tanker. Hva er det viktigste? Å bevare et større perspektiv og helhetlig tilnærming gjør jobb og liv lettere og mer positivt. Når ting blir vanskelig, ha fokus på det gode.

A powerful question is: does this matter in the grand scheme of things?

-Julian Hayes

Det er gjerne slik at når vi har det bra, vil vi ha det enda bedre og søker bekreftelser og anerkjennelse i omgivelsene, men ta deg tid til å tenke deg om, gå inn i deg selv og sett pris på det du finner i ditt indre. Den største lykken kommer innenfra.

Tekst: Anne Marie Monsen