Alle blir syk en gang i blant. Alle forventer også at velferdsstaten kommer til unnsetning og gir deg lønn, også kalt sykepenger, mens du er borte. Men visste du at du risikerer å gå uten inntekt selv om du har sykemelding?

Mange vet at NAV kan si nei til sykepenger når du ikke har tjent nok penger i forkant. Det få er klar over at en sykmelding bare er en anbefaling fra legen. NAV skal selv vurdere sykdomsvilkåret, ofte sammen med rådgivende lege. Stort sett er sykmelding nok, men det kan være omstendigheter i saken din som gjør at NAV vurderer andre forhold i tillegg.

For å få sykepenger fra NAV, er det nemlig noen vilkår som må være oppfylt 

Dette er de mest vanlige årsakene til at NAV velger å ikke utbetale sykepenger til den sykmeldte:

Konflikter på jobben

Et typisk tilfelle er når NAV får vite at du er i en konflikt på arbeidsplassen.

Kanskje du har en pågående konflikt med en kollega. Kanskje du til og med har fått en advarsel i forbindelse med dette, og ikke lenger trives på jobb. Legen din gir deg sykmelding i et par uker slik at du skal få komme deg. Men dette er ikke nødvendigvis nok til at NAV skal gi deg sykepenger.

Alltid når NAV vet at det er en arbeidskonflikt skal de være ekstra nøye med vurderingen. De vurderer derfor om du faktisk er syk, eller om det bare er ubehagelig.

Samlivsbrudd

Du og partneren går fra hverandre. Livskriser som denne er tunge å bære for de fleste, og de fleste vil nok også føle på et behov for å være hjemme for å samle tankene. Heller ikke dette behovet gir umiddelbar rett til sykepenger.

Det er ikke uvanlig å sørge, føle seg deprimert eller å bryte ut i gråt underveis i et brudd. For at du skal få sykepenger må den psykiske påkjenningen faktisk ha gitt seg utslag i faktisk sykdom, som en situasjonsbetinget depresjon.

Dødsfall i nær familie

De som har opplevd å miste en i nær familie eller vennekrets vet hvor vanskelig det er. I slike tilfeller er tanken på å gå på jobb nesten uutholdelig.

Men sorgreaksjon i seg selv regnes ikke som sykdom.

Men selvfølgelig vil en reaksjon etter at partner eller barnet ditt dør som regel være så stor at du fyller vilkårene.

Sykdom i familien

Du har faktisk bare rett på sykepenger når det gjelder din egen sykdom. Det vil si at selv om barnet, partneren din eller foreldrene dine blir syke, så har ikke du rett på sykepenger. Også her må du ha blitt syk selv av påkjenningen.

I Sticos får vi ofte henvendelser fra folk som spør om rett til sykepenger når barna deres er langvarig syke. Vi pleier å understreke at du kun får sykepenger ved egen sykdom, men ved alvorlig sykdom hos barn vil man kunne få pleiepenger.