De fleste av oss har lagt fantasien til side i den tro at vi må være realistiske og alvorlige for å kunne oppnå målene våre. Men tenk om det er motsatt? Tenk om det er fantasien som gjør at du kan skape og komme deg nærmere de målene du har i livet. Fantasien din kan nemlig lede deg dit du vil.

Fantasien er ikke bare noe barna bruker. Den anvendes i det daglige av fremgangsrike mennesker enten det er bedriftsledere, selvstendig næringsdrivende eller idrettsstjerner. Det er et kraftfullt verktøy som gjør at du kan skape akkurat det du vil ha i livet ditt. I tillegg er det en måte og både ta ansvar og være realistisk.

Albert Einstein forklarte det veldig enkelt. Vi kan ikke finne svarene gjennom å fokusere på problemene. Vi kan heller ikke utvikle oss gjennom å fokusere på våre begrensninger i en slags falsk tro om at realismen alltid skal gi oss glede. Naturen er smartere enn dette. Vi vet også at alt i naturen har en motpol. I samme øyeblikk som et problem oppstår har vi også muligheten til å finne svaret. Det ene kan ikke eksistere uten den andre. Når vi lever etter denne loven viser løsningene seg tydeligere, siden vi leter etter svarene istedenfor å irritere oss over problemet. Naturen gir oss alltid en løsning på et problem, og det er vår oppgave å spørre og lytte etter svarene. 

Fantasien skaper!

Fantasien vår er til god hjelp når vi skal komme oss ut av komfortsonen. Både for å få opp øyene og for å se ideer og løsninger som vi trenger. I fantasien kan vi skape akkurat hva vi vil. Alt fra fremgang og styrke til overflod og mot.

Fantasien vår gir oss bilder av noe som vi egentlig har tilgang til hele tiden. Den leder oss inn på de mest fantastiske frekvenser som viser oss at alt er tilgjengelig hele tiden. Dersom vi mennesker ikke hadde skapt først gjennom fantasi, så hadde vi heller ikke kunnet skape det fysiske. Tenk på hvordan verden så ut for 150 år siden uten fly, internett, smarttelefon eller iPad. Dersom ingen hadde skapt disse ideene for sitt indre hadde de heller aldri eksistert i dag. Det er viktig å tørre å tenke store tanker, stimulere til skaperkraft og din utvikling. For deretter tørre å ta steget og leve ut dine tanker for å skape det du vil.

Tenk over følgende:

  • Hva er det du kan se inni deg, som du ikke tillater deg å skape?
  • Hva tillater du deg å se for ditt indre uten å ta tak i det?

Dette er dine drømmer som ønsker å komme til uttrykk, og det er du som må bestemme deg for å gi plass til dem i ditt liv.

Ditt indre gull!

Din fantasi er din gullgruve og den kan gi deg akkurat hva du vil ha – men du må være villig til å bruke den for at ting skal kunne skje. Så lenge du forkaster din egen skapende mulighet i form at din fantasi så gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Det er lett å forkaste egne ideer fordi noen har fortalt deg at du skal være realistisk

Når du tørr å sette deg ned og fantasere om hva du virkelig vil ha i livet så begynner du å ta ansvar og begynner å være realistisk. Så tenk nøye etter når du stiller deg selv spørsmålet, hvordan vil du leve ditt liv?
Skrevet av: Lian Kirksætherwww.harmoni.no & Ihrèn Abrahamsson - www.ihrenabrahamsson.com

​Les også: Følg drømmen fremfor strømmen