Peder Miittet er CEO i Publicis Groupe Norway som består av byråene Starcom, Kitchen, Zenith. 

–For meg handler det først og fremst om å ha et bevisst forhold til egne ambisjoner, verdier og prioriteringer. Både når det gjelder jobb, familie og fritid. Det gir meg et fundament å styre etter og sikrer utvikling – over tid. I det daglige handler det mye om å styre tid, egen energi og balansere ulike prioriteringer. Jeg ville gjort en dårlig jobb og fort blitt sliten hvis jeg endte opp som en «brannmann» som reaktivt bare løp mellom oppgaver.

Sett opp en plan

–Det fins ingen «playbook» for hvordan man skal lede seg selv, hver og én må selv ta ansvar og finne sin vei. Men alle trenger en plan, hvis ikke stopper utviklingen fort og det er lett å gå tom hvis man ikke har en ambisjon eller mening med det man gjør. Det er utfordrende, men nyttig, å skrive den ned.

LES OGSÅ: Tar bedriften din vare på hele mennesket?

Sparringspartnere

–For at jeg skal fortsette å være god på å lede meg selv, er fortløpende tilbakemelding og sparring med andre selvsagt viktig. Jeg snakker helst med noen som både kjenner meg godt og samtidig forstår situasjonen – ofte andre lederkollegaer som jeg har et tillitsforhold til. Fra tid til annen benytter jeg meg også av ekstern coaching. Vi har et langsiktig samarbeid med AFF på lederutvikling. AFF hjelper virksomheter med økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. Ellers leser jeg en god del hver uke om både fag og ledelse, for å holde meg oppdatert. Det er både gøy og nødvendig i en verden og bransje som er i forandring.

LES OGSÅ: En god leder leder seg selv – og inspirerer andre til å gjøre det samme

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES      FOTO: STARCOM