– Feilprioritering! Mest sannsynlig er det ikke nødvendig, og når du er tilbake på jobb igjen er batteriet bare halvfullt og prestasjonene blir deretter. Når du har ferie, skru av jobben, sier Ingrid Schjelderup Bygland i Dale Carnegie Training.

Hver femte arbeidstaker i Norge planlegger selv å jobbe i sommerferien. Nesten like mange er forberedt på å måtte jobbe hvis noe skulle skje. Dette går ut over både kvaliteten på jobben og familielivet.

– Jobbprestasjonene blir ikke bedre av å jobbe i ferien, det gjør heller ikke familierelasjonene. Vi presterer verken bedre som individ eller som organisasjon hvis vi jobber i ferien.

– Snarere tror jeg det bidrar til et krysspress mellom jobb og familie som gir den enkelte dårlig samvittighet, og som på sikt fører til dårligere prestasjoner.

Ingrid_ferie.jpg

Alltid på

I en fersk arbeidslivsundersøkelse YouGov har utført for Dale Carnegie Training Norge sier 10 prosent at de har planlagt å jobbe på arbeidsplassen selv om de egentlig har ferie, mens 8 prosent sier de har planlagt å jobbe litt, slik som å skrive e-poster og ta telefoner, fra feriestedet. 22 prosent er forberedt på å måtte jobbe hvis noe uforutsett skulle skje.

– Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan jobbe hvor som helst når som helst. Dette setter igjen høyere krav til hver enkelt til å prioritere riktig. Undersøkelsen viser også at mange er på arbeidsplassen sin i ferien. Dette er først og fremst et tegn på for dårlig organisering, kommunikasjon og lederskap i virksomhetene.

Høsten kommer brått

51 prosent av arbeidstakerne sier i undersøkelsen at de ikke planlegger før de drar på ferie hva de skal gjøre de første ukene når de er tilbake på jobb. Bare 10 prosent gjør dette fullt og helt, mens 34 prosent sier de delvis gjør dette.

– Vi har helt klart et ansvar som arbeidstakere også. Det er mange fordeler med å planlegge hva du skal gjøre etter ferien. Dette kan også hjelpe til å se om det faktisk er behov for å jobbe i ferien eller ikke. Har vi planlagt hva vi skal gjøre, er det også lettere å komme i gang etter sommerferien, og vi blir mer produktive, fortsetter Ingrid Schjelderup Bygland.

Undersøkelsen viser også at det er blant de under 34 år hvor flest tror de må jobbe i ferien.

– Mange unge har nok ennå ikke lært seg å si nei, eller opplever at de er i posisjon til å si nei eller til å avklare forventninger med lederen sin. Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaringer er avgjørende for alle for å nå mål og prestere bedre, avslutter Bygland.

For å klare å logge helt av med god samvittighet i sommerferien, har Bygland følgende fem ferievettregler:

1. Avklar forventninger: Dette gjelder både oppover og nedover i organisasjonen. Avklar arbeidsoppgaver og forventninger med din leder. Som leder, snakk med dine medarbeidere, slik at dere får avklart felles forventninger.

2. Prioriter, prioriter, prioriter: Tenk over hva du må bli ferdig med før sommeren, og hva som kan vente. Prioriter de store oppgavene, som krever mest tid og energi, først. Start dagen med den mest utfordrende oppgaven. Det er gjerne de utfordrende oppgavene vi har utsatt som vi ofte tenker på når vi er på ferie.

3. Deleger og lag gode rutiner for ferieavvikling: Når du går igjennom prioriteringslisten din, se etter mulighetene for å delegere oppgaver. Skal noen andre kolleger være igjen når du tar ferie? Kan de gjøre unna noen av dine oppgaver da?

4. Planlegg høsten, og rydd unna: Sørg for å booke møter og leveranser for høsten i kalenderen. På den måten blir det lettere å starte opp etter sommerferien, samtidig som det gir større ro før ferien. Bruk den siste uken før ferien på å tømme mail-innboksen, og rydde kontorpulten din. Da er det mye hyggeligere å komme tilbake fra ferie!

5. Vær på ferie, når du er på ferie: Når du er på ferie, forsøk å legge bort bekymringene rundt det du gjorde, eventuelt skulle ha gjort før ferien, og alt du må rekke over til høsten. Dårlig samvittighet skaper ingen verdi! Noter heller viktige ideer, tips, inspirasjoner som du får på ferie, og sjekk e-posten hvis det gjør deg roligere. Det viktigste er at tankene dine er på riktig sted! 

Kilde: pressemelding