Digitalisering, teknologisk utvikling og forskning kan spenne svært vidt i kompleksitet og omfang, og avhenger av ulike faktorer som bransje/sektor, virksomhetens størrelse og kapabilitet, lokalisering og historikk. Flere og flere eksterne parametere påvirker imidlertid digitaliserings- og teknologiutviklingen, og for dagens virksomheter er det derfor viktig å bevisst utøve teknologiledelse på en måte som styrker markedsposisjoner, samt utvikler prosesser som gir konkurransedyktige produkter og tjenester for fremtiden.

Hovedtemaer som belyses:

  • Forretnings- og teknologistrategi
  • Innovasjonsprosesser og -modeller
  • Porteføljestyring og -ledelse
  • Kommersialisering av teknologi
  • Immaterielle rettigheter
  • Organisering av FoU (forskning- og utviklingsaktiviteter)

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med fem samlinger á tre dager med oppstart i oktober.

Samlingsdatoer

1. samling: 21.-23. oktober 2019
2. samling: 25.-27. november 2019
3. samling: 27.-29. januar 2020
4. samling: 9.-11. mars 2020
5. samling: 20.-22. april 2020

Alle dager kl. 09.00-16.00.

I løpet av studiet vil studentene jobbe med selvvalgte cases fra egen virksomhet under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i begynnelsen av juni 2019.

SØK OPPTAK HER!