Vi lever i en digitalisert tid, hvor arbeidsoppgaver blir automatisert i mange bransjer. Derfor er det ikke uvanlig for mange arbeidsplasser å gjennomgå store endringer akkurat nå. Disse endringene kan i seg selv skaper stress og uro hos medarbeidere som ikke er engasjerte.

Nå har folkehelse forsker Marcus Strömgren i Sverige sett nøye på hva som skiller engasjerte og ikke engasjerte medarbeidere. Og hans forskning peker tydelig på utøvelse av lederskapet.

«Min forskning viser at det som ofte kalles sosial kapital, det vil si medarbeidernes tillit til ledere og kollegaer, er en viktig forklaring på hvorfor engasjementet er så forskjellig mellom de ulike arbeidsplasser, sier Marc Strömgren i en pressemelding.

I tillegg til helseproblemer kan dårlig engasjement hos medarbeidere også føre til at endringene aldri blir fullt gjennomført.  Marcus Strömgrens forslag er å heller gå inn for å forbedre lederskapet på arbeidsplassene.

«Du kan påvirke sosial kapital. Dette skjer først og fremst ved å utvikle lederens evne til å lede og skape tillit», sier Marcus Strömgren.